لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: آیا در غرب وجدان باقی مانده؟


کرزی: آیا در غرب وجدان باقی مانده؟

رئیس جمهور افغانستان روز چهار شنبه در جشن فراغت بیش از دو هزار فارغ مؤسسات تربیه معلم شرکت کرده گفت معارف با کیفیت از ضروریات عمده افغانستان است که باید هر کودک و جوان افغان شب و روز درس بخواند و والدین زمینۀ تعلیم و تحصیل را برای اولاد خود فراهم نمایند.

رئیس جمهور کرزی این روز را – که بالاتر از ۲۰ هزاز معلم مسلکی به جامعه تقدیم میشود – برای افغانستان یک روز فرخنده خوانده گفت که باید به خوبی از آن تجلیل به عمل آید.

رئیس جمهور کرزی درین محفل به موضوع دلخراش نشر تصاویر کشته شدن افراد غیر نظامی بخصوص اطفال بدست نیروهای امریکایی تماس گرفته ابراز داشت "نشر این تصاویر اذیت کننده، باید باعث بیداری وجدان دنیای غرب گردد."

رئیس جمهور کرزی مردم عادی امریکا را مخاطب قرارداده گفت "این صدای مظلومیت من، به مردم عام امریکا باید برسد که بنام شما و از نام شما در افغانستان پسران پانزده ساله در پیشروی والدین شان، کشته میشوند، وجدان جهانی باید در برابر این ظلم بیدار شود اگر وجدانی در غرب باقی مانده باشد."

رئیس جمهور کرزی همه بدبختی های کنونی افغانستان را ناشی از عدم توجه به معارف خوانده با صد درد و حرمان گفت "ای کاش ملت ما، در کنار غیرت که دارد از علم و دانش هم برخوردار میبود - که امروز میزبان هزارن عسکر خارجی و محتاج دیگران نمیبود... تحت فشار و قیودات آی. ایم. اف و بانک جهانی نمیبود."

رئیس جمهور به ادامه افزود افغانستان با درک این نیازمندی برای هر سال مبلغ پنج ملیون دالر را برای تربیت و آموزش افغان ها اختصاص داده است.

XS
SM
MD
LG