لینک های دسترسی

Breaking News

کری از تهدید تمرکز قدرت در جهان هشدار داد


آقای کری در نشست مجمع وزرای سازمان همکاری و امنیت در اروپا این نگرانی را ابراز داشت

وزیر خارجۀ ایالات متحده امروز به همتایان اروپایی اش از تهدید روز افزون تمرکز بر قدرت در اروپا و سراسر جهان، هشدار داد و گفت که در اکثر کشور های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، تغییر نگران کنندۀ اصول دموکراسی در حال شکل گرفتن است.

جان کری امروز در نشست مجمع وزرای سازمان همکاری و امنیت در اروپا گفت که روند در حال افزایش تمرکز بر قدرت، پسرفت حقوق بشر، قیودات بر آزادی رسانه ها و بلند رفتن عدم تحمل و جرایم ناشی از نفرت را همراه دارد.

آقای کری گفت "تعصب، سرکوبی و خاموش ساختن مخالفین، نمی‌تواند برای هیچ کدام ما یک امر عادی باشد. جدا شدن هر حصۀ از بنیاد آزادی، در واقع سازندۀ یک مانع زشت در مسیر استبداد است".
وزیر خارجۀ ایالات متحده افزود که تنش ها در شرق اوکراین و جزیرۀ اشغال شده توسط روسیه برای مدت طولانی دوام یافته است. او از سازمان همکاری و امنیت در اروپا خواست برای دریافت حل صلح آمیز این موضوعات، به تلاش هایش ادامه دهد.

جان کری گفت که پایان بخشیدن یک خشونت کوتاه مدت نباید نیازمندی های دراز مدت اوکراین برای ساختار یک دموکراسی شکوفا را مبهم نگهدارد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که اشغال جزیرۀ کریمیه و تنش در اوکراین از آنچه توقع می‌رفت، فراتر رفت و این نزاع بهای گستردۀ بشری را از هر دو جانب در قبال داشت. او برای حل این مشکل خواستار تطبیق کامل پیمان منسک شد.

آقای کری گفت که افزایش تمرکز بر قدرت در میان کشور های عضو سازمان همکاری و امنیت در اروپا، در روز های اخیر بیشتر به مشاهده رسیده است. او افزود که در شمار زیادی از کشور ها فساد اداری در حال رشد بوده و جاه طلبی شماری از رهبران را به تعدیل قانون اساسی ترغیب کرده تا در قدرت باقی بمانند.

وزیر خارجۀ ایالات متحده همچنان گفت که خبرهای نادرست از طریق شبکه های مختلف رسانه‌ای پخش می‌شود و در برخی ساحات از شکنجه در واقع طرفداری شده است که این همه اصول بنیادی سازمان همکاری و امنیت در اروپا را مستقماً مورد تهاجم قرار داده است.

XS
SM
MD
LG