لینک های دسترسی

در اکثر مطالعات در رابطه به عملیۀ پیوند گرده، روی مریضان که گرده در وجودشان پیوند داده میشود، توجه صورت میگیرد اما کرول پیرسن خبرنگار صدای امریکا از یک مطالعۀ جدید وضعیت اهدا کنندگان گرده گزارشی تهیه نموده

XS
SM
MD
LG