لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ کندز درآمد شیرخان بندر را نصف کرده است


بندرهای تجارتی شمال افغانستان عمده ترین راه اتصال این کشور با آسیای مرکزی است.
بندرهای تجارتی شمال افغانستان عمده ترین راه اتصال این کشور با آسیای مرکزی است.

مقامهای ولایت کندز می گویند که سقوط کوتاه مدت مرکز آن ولایت به دست شورشیان طالب، از اواخر ماه سپتامبر به اینسو منجر به کاهش شدید صادرات و واردات از طریق بندر شیرخان شده است.

شهاب الدین باور رئیس گمرک شیرخان بندر می گوید که در دو ماه گذشته درآمد آن بندر حدود ۱۶۰ میلیون افغانی کاهش یافته است. او می گوید که درآمد شیرخان بندر ۵۰ درصد کاهش یافته و ۸۰ درصد کاروبار در این گمرک کم شده است.

شیرخان بندر یکی از مهمترین راه های ترانزیتی افغانستان است که بخش عمدۀ کالا های تجارتی به تاجکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی از این طریق وارد و صادر می شود.

رئیس گمرک شیرخان بندر می گوید که پس از رویداد کندز، بندر یاد شده به حالت عادی برنگشته است و به گفتۀ وی شماری از تاجران سرمایه های شانرا به ساحات دیگر یا کشورهای خارجی انتقال داده اند.

مقامها هشدار می دهند که با ادامۀ وضعیت کنونی، سایر تاجران نیز مجبور خواهند شد که سرمایه گذاری و داد و ستد شان را از طریق بندرهای دیگر سر و سامان دهند.

فضل احمد خالقی، تاجری که از طریق شیرخان بندر صادرات و واردات دارد به صدای امریکا گفت که شیرخان بندر با رکود مواجه است. او نیز می گوید که با فرار سرمایه گذاری ها، صادرات و واردات در شیرخان بندر به نصف تقلیل یافته است.

شمار دیگری از تاجران با تاکید بر اهمیت ترانزیتی شیرخان بندر برای افغانستان می گویند که حکومت باید برای تامین امنیت این بندر و مسیرهای منتهی به آن اقدام جدی کند.

محمد قسیم جنگلباغ قوماندان امنیه کندز می گوید که اکنون تمام راه های ولایت کندز تحت کنترول نیروهای امنیتی افغان قرار داشته و مردم می توانند شب و روز در هر مسیری که خواسته باشند رفت و آمد کنند.

شهر کندز تقریباً دو ماه پیش برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاد، هرچند طالبان در جریان کمتر از یک هفته به کلی از شهر بیرون رانده شدند، اما این رویداد زیان هنگفت مالی را به مردم عادی و تاجران آن ولایت وارد کرد.

بربنیاد برخی گزارشها هنوز هم طالبان در برخی ساحات ولایت کندز فعالیت دارند که تهدیدی را متوجه امنیت سرتاسری آن ولایت ساخته اند.

XS
SM
MD
LG