لینک های دسترسی

Breaking News

نداشتن آگاهی از مسایل جنسی؛ چالشی بر سر راه جوانان


نداشتن آگاهی و اطلاعات درست درباره مسایل جنسی در افغانستان یکی از عرصه‌های مشکل آفرین برای جوانان پنداشته می‌شود.

در افغانستان حرف زدن دربارۀ مسایل جنسی تابو شمرده میشود و این مسله باعث شده که بیشتر نوجوانان و جوانان در این باره آگاهی لازم نداشته باشند.

وحیده (نام مستعار) که هفده سال دارد میگوید تا حالا نه تنها اینکه مادر و یا پدرش در مورد مسایل جنسی و آنچه که نوجوانان باید در این زمینه بدانند، با آنها صحبت نکرده اند، بلکه اگر آنها خود نیز در این مورد سوالی بپرسند، "بی ادبی" و "بی شرمی" تلقی می شود.

یکی از مراجعی که در بسیاری از کشورها در زمینۀ ارایه آموزش‌های جنسی موثر بوده، مکاتب و نهادهای آموزشی است. ولی در افغانستان، حتی اطلاعاتی که در این مورد در نصاب تعلیمی مکاتب گنجانیده شده نیز، کلی است و نمی تواند به سوالهای مشخصی پاسخگو باشد.

بصیره بصیرت خواه، مدیر لیسه تجربوبی هرات میگوید در کتاب های بیولوژی به مسایل جنسی اشاره شده، اما اگر محصلی نیاز به تشریحات بیشتر داشته باشد، میتواند با معلم خود به شکل فردی در میان بگذارد.

با این حال، رویا (نام مستعار) می گوید که تابو بودن این مسایل باعث شده است که شاگردان جرات پرسیدن دربارۀ مسایل جنسی را نداشته باشند. او می گوید که حتی راجع به مسایلی در مورد عادت ماهانۀ نیز به بسیاری از دختران نوجوان اطلاعاتی داده نمی شود.

رویا میگوید "با وجودیکه خانواده ام تحصیلکرده بودند هیچ وقت در مورد عادت ماهانه و چگونگی برخورد با آن با من صحبت نکردند. من وقتی بار اول عادت ماهانه را تجربه کردم، میترسیدم که من را چه شده و چگونه با مادرم در میان بگذارم، چه برسد به مسایل جنسی دیگر."

داکتر ملکه پیغام، متخصص نسایی و ولادی میگوید آگاهی نداشتن در مورد مسایل جنسی، مشکلات زیادی را برای جوانان پس از ازدواج نیز به وجود می آورد.

هم‌چنین، آگاهان مسایل اجتماعی و صحی باور دارند که اگر نوجوانان در بارۀ مسایل جنسی از مراجع معتبر و مورد اعتماد نیآموزند، احتمال اینکه مراجعۀ آنها به مراجع ناسالم سبب بدآموزی برایشان شود، وجود دارد.

علی احمد کاوه استاد دانشگاه و جامعه شناس میگوید که رو آوردن نوجوانان به این گونه مراجع، سبب می‌شود تا الگوهای نامناسبی را برای رفتارهای جنسی خود انتخاب کنند.

به باور آقای کاوه، این مسله می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته و به بروز خشونت‌های جنسی و خشونت‌های خانوادگی منجر شود.

XS
SM
MD
LG