لینک های دسترسی

Breaking News

چهار عضو حزب الله به قتل صدراعظم سابق آن کشور مجرم اعلام شد


چهار عضو حزب الله به قتل صدراعظم سابق آن کشور مجرم اعلام شد

محکمه ای که به حمایت ملل متحد در مورد کشته شدن رفیق حریری، صدراعظم سابق لبنان، تحقیقات می نمود، نتیجه این تحقیقات را نشر نموده و چهار عضو حزب الله را متهم به قتل حریری نمود.

این محکمه اتهامات علیه این چهار نفر را تأیید نمود و بعد از آن که مدعی العمومان شواهد کافی را برای کشانیدن متهمین ارائه داشتند، این اقامه دعوا را به روز چهارشنبه رسماً اعلام نمود.

رئیس این محکمه هفته گذشته گفته بود که مامورین تا به حال قادر به توقیف متهمین نشده اند. این افراد عضو گروه تندرو حزب الله، مستقر در لبنان میباشند. حزب الله دست داشتن در این قتل را رد می کند.

عکس العمل های مردم در این مورد مملو از احساسات میباشد. احمد یکی از اهالی بیروت می گوید "آنان این این اقامه دعوا را برای برای انقسام بین فرقه های مختلف ایجاد نموده اند ولی این تفرقه افگنی موفق نخواهد شد. آنان اطلاعات نادرست را ارائه نموده اند."

آقای حریری و ۲۲ نفر دیگر طی یک بم گذاری بزرگ در سال ۲۰۰۵ در بیروت کشته شده بودند.

XS
SM
MD
LG