لینک های دسترسی

حمله افراد مسلح در طرابلس پایتخت لیبیا


آرشیف

افراد مسلح به روز شنبه در لیبیا تلاش کردند تا قوماندان نیروهای اردوی لیبیا را در یک حمله یی که در روز روشن انجام دادند، به قتل برسانند.

این رویداد منجر به درگیری شدیدی در جاده یی شد که به میدان هوایی در پایتخت ، منتج می شود.

همچنان حمله کننده گان در طرابلس یک پایگاه بزرگ نظامی را هدف قرار دادند. عقیده بر آن است که حمله کننده گان افراد جدا شده از جنگجویان در لیبیا بوده باشند.

خشونت ها نگرانی ها درمورد عدم موجودیت اتحاد میان نیروهای نظامی لیبیا را که بیشتر آنان مجهز با اسلحه هستند، افزایش داده است.

این درحالی است که اردو و پولیس لیبیا ، پس از سقوط معمرالقذافی در تلاش نو سازی ساختار های خود هستند.

مقامات اردو می گویند که احتمالا جنگجویانی از قوای انقلابی که در کوه های شهرک زینتان حضور دارند، در عقب این خشونت ها باشند.

XS
SM
MD
LG