لینک های دسترسی

Breaking News

حمله هوایی قوای طرفدار قذافی بر شرق رأس لانوف


حمله هوایی قوای طرفدار قذافی بر شرق رأس لانوف

قوای وفادار به معمرالقذافی رهبر لیبیا بر حومه شهر نفت خیز رأس لانونف روز دوشنبه حمله هوایی نمودند.

این شهر بندری تحت کنترول شورشیانی است. قوای طرفدار قذافی به ضدحملات شان علیه افرادی ادامه میدهند که تلاش به سرنگونی حکومت دارند.

آژانس های خبری از تلفات حمله بر خارج این بندر نفتی گزارشی نداده اند.

ساکنین منطقه دراوایل روز دوشنبه خانواده هایی را دیدند که از رأس لانونف خارج می شدند و آنها گفتند شماری از شورشیان در نقاط تفتیش منطقه وجود دارند.

خبرنگاران هوتل عمدۀ شهر را ساعات اولیه صبح بعد ازآن تخلیه نمودند که کارکنان هوتل به مهمانان شان درمورد مصؤونیت شان هشدار می دادند.

گزارش های خبری حاکی است مردم نیز از شهر ساحلی بن جواد درغرب رأس لانوف بیرون می شوند.

XS
SM
MD
LG