لینک های دسترسی

تعیین ضرب العجل به قوای طرفدار قذافی


تعیین ضرب العجل به قوای طرفدار قذافی

شورای ملی انتقالی لیبیا ضرب العجل چهار روزه را برای قوای طرفدار معمر القذافی در شهر سیرت تعین نموده اند.

مصطفی عبدالجلیل رهبر این شورا به روز سه شنبه در بن غازی گفت در صورتیکه قوای قذافی نزاع را تا روز چهارشنبه خاتمه ندهند، قیام کنندگان از قوت نظامی استفاده خواهند کرد.

قیام کنندگان می گویند آنها آمادگی می گیرند تا مناطق تحت ادارۀ شان را در آن کشور گسترش دهند.

بعد از تصرف طرابلس توسط مخالفین، آقای قذافی از انظار عام دور شده است، و شهر سیرت یکی از مناطقی است که گمان می رود او در آنجا پنهان شده باشد.

XS
SM
MD
LG