لینک های دسترسی

Breaking News

پیشرفت های تازه در عرصۀ تداوی سرطان شش


پیشرفت های تازه در عرصۀ تداوی سرطان شش

سرطان شش همه ساله حدود یک و نیم میلیون نفر را به کام مرگ می کشاند. اما یک گروه پژوهشی در دانشگاه الینویز سرگرم کار روی انکشاف آزمایش جدیدی استند که بتواند تشخیص و تداوی این مرض را سریعتر و آسانتر بسازد.

شاید به همین زودی ها تشخیص سرطان شش درست مانند فعل تنفس آسان شود. ماشینی که به تازگی ساخته شده است هوای تنفسی شخص را تجزیه کرده و ترکیب دقیق مشتقات عضوی را در آن شناسایی می کند.

پیتر مازون مسوول عمومی این پژوهش و داکتر در کلنیک کلفلند می گوید که هوای تنفسی افراد مصاب به سرطان شش دارای ترکیب متفاوت است.

داکتر مازون از هوای تنفسی افراد مصاب به عنوان وسیله یی برای تشخیص سرطان شش کار می گیرد. او و گروه پژوهشی وی 229 نفر را در کلینیک کلفلند تحت آزمایش قرار دادند که در نزد 92 تن آنها سرطان شش تثبیت شد و متباقی در معرض خطر شدید ولی رشد تعریف نا شدۀ ابتلا به سرطان قرار داشتند.

وی می گوید که با تجزیۀ هوای تنفسی شخص می توان با دقت 80 تا 85 در صد سرطان شش را تشخیص کرد. او اضافه می کند که سرطان شش در مراحل مقدماتی نسبت به مراحل پیشرفتۀ مرض به سادگی قابل تشخیص است.

داکتر مازون می گوید که آزمایشات تنفسی چگونگی پیشرفت سرطان را نیز آشکار می سازد. به گونۀ مثال این پژوهش نشان می دهد که سرطان های مهاجم نسبت به سرطان هایی که سیر بطی دارند یافته های متفاوت بیولوژیکی را دارا اند.

پژوهشگران می گویند که این آزمایش تا هنوز به پختگی نرسیده و باید بیشتر روی آن کار شود تا باشد که از آن برای تشخیص زود هنگام سرطان در معاینات روزمرۀ صحی کار گرفت.

آزمایش جدید در مقایسه با آزمایشات دست داشتۀ امروزی ساده تر و کم هزینه تر می باشد.

پژوهشگران همچنان ابراز آرزومندی می کنند که آزمایشات تنفسی زمانیکه با سی تی سکن یکجا انجام شود، می تواند داکتران را در تشخیص فوری میان اشکال خبیث و سلیم تومور نیز کمک کند که با اینکار می توان تداوی مرض را در نزد مصابین هرچه زود تر آغاز کرد.

XS
SM
MD
LG