لینک های دسترسی

Breaking News

دانشمندان تصویر جدیدی از سیاه‌چاله را نشر کردند 


دانشمندان در تلسکوپ افق رویداد (The Event Horizon Telescope) یک تصویر جدید و واضح‌تری از سیاه‌چالهٔ بزرگ کهکشان ام۸۷ را نشر کردند که برای بار نخست در نور قطبی شده نشان داده شده است.

درباره این سیاه‌چاله گفته شده که قطر آن ۴۰ میلیارد کیلومتر یا سه میلیون برابر قطر زمین است و فاصله آن هم حدود ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتری زمین عنوان شده است.

این انکشاف جدید به دانشمندان توانایی این را می‌دهد تا در مورد فعالیت میدان‌های مقناطیسی در نزدیک سیاه‌چاله بیشتر بدانند.

برعلاوه، این پیشرفت با پژوهشگران در درک جت‌های قدرتمند و انرژی‌دار کمک خواهد کرد که از مرکز این سیاه‌چاله پدیدار می‌شوند.

استفاده از نور قطبی‌شده یا (polarised) سبب شده است تا ساحات اطراف سیاه‌چاله به خوبی دیده شود.

در سایر بخش‌های گرم فضا نیز نتیجه‌مشابهی می‌تواند به دست آید؛ جاییکه میدان‌های مقناطیسی موجود باشد.

دانشمندان با استفاده از این تکنالوژی توانسته اند تصاویر را واضح‌تر ساخته و تابش خیره کنندهٔ که به دلیل روشنی در منطقه به وجود میاید را کاهش دهند. به این معنا که دانشمندان می‌توانند خطوط میدان مقناطیسی را شناسایی کنند که در بخش‌های داخلی سیاه چاله وجود دارد.

این نخستین بار است که دانشمندان توانسته اند به این اندازه تصویر شفاف یک سیاه چاله را انکشاف دهند.

درباره سیاه‌چاله‌ها

سیاه‌چاله ناحیه ای است که مقدار زیادی از یک جرم در یک فضای کوچک فشرده شده است. این فشردگی در پایان عمر یک ستاره رخ می دهد. برخی از سیاه‌چاله ها در واقع از نتیجه مرگ ستاره ها شکل می گیرند.

سیاه‌چاله جاذبۀ بی نهایت قوی داشته و همه چیز را به سمت خود می‌کشاند. نیروی گرانش در این ناحیه به قدری قوی و نیرومند است که حتا نور نمی تواند از سیاه‌چاله عبور کند و چون نور از یک سیاه‌چاله خارج نمی شود، نادیدنی است.

XS
SM
MD
LG