لینک های دسترسی

Breaking News

شما کمپاین METOO# را تا چه حد مؤثر میخوانید؟


میلیون ها زن در سراسر جهان تجربه آزار و اذیت جنسی را دارند و به همین دلیل، زنان با هشتگ "می تو" یک کمپاین بزرگ را در رسانه های اجتماعی در ایالات متحده و نقاط دیگری جهان براه انداختند.

در سال ٢٠١٧، تعداد زیاد از زنان سرشناس با استفاده از این کمپاین، تجارب تلخ شخصی خود مبنی بر آزار و اذیت جنسی را در رسانه های اجتماعی شریک ساخته و دامنۀ این کمپاین حتی به گردهمایی های سیاسی نیز کشیده شد.

در افغانستان کاربرد رسانه های اجتماعی به مانند فیسبوک خود به یکی از ابزارهای آزار و اذیت برای زنان مبدل شده است، اما باوجود آن هم تعداد از زنان افغان توانسته اند که از کمپاین "می تو" حد اقل حمایت کنند.

در عین حال، فریبا قریشی، مسؤل برنامۀ توانمند سازی اقتصادی زنان افغان، می گوید که برای جلوگیری و محوی ازار و اذیت جنسی زنان کمپاین های متعدد در افغانستان راه اندازی شده است.

خانم قریشی می گوید که ادارۀ او نیز نخستین کمپاین خود را در وزارت تحصیلات عالی آغاز کرد.

فریبا قریشی می افزاید که: "ما اولین بار در قسمت آزار و اذیت جنسی در وزارت تحصیلات عالی یک پالیسی ساختیم که این پالیسی بنام پالیسی منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی در تحصیلات عالی میباشد."

خانم قریشی در حالی از مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان سخن میزند که قبل از این لوی څارنوالی افغانستان بخاطر مبارزه با خشونت علیۀ زنان به شمول آزار و اذیت جنسی آنان، از فعالیت شاخه های اختصاصی خود در سراسر کشور خبر داده بود.

بر اساس ارقام لوی څارنوالی افغانستان، در هشت ماۀ نخست سال ١٣٩٦ به بیش از ١٧٢٠ دوسیۀ مربوط به خشونت علیه زنان رسیدگی شده که در این میان ١۴٧ مورد آن مربوط به تجاوزات جنسی بود.

XS
SM
MD
LG