لینک های دسترسی

Breaking News

مقاومت صد ها پناهجو در برابر تخلیۀ یک کمپ در پاپوانیوگینی


آسترالیا یک مرکز را که برای نگهداشت پناهجویان در پاپوا نیوگینی گشوده بود، مسدود ساخته اما صد ها پناهجو هنوز هم در آنجا باقی مانده و در برابر تخلیۀ آن کمپ، مقاومت میورزند. حدود ۶۰۰ پناهجو در داخل یک مرکز نگهداشت در پاپوا نیوگینی، امروز سه شنبه محصور ماندند و درخواست مقامات مبنی بر ترک آنجا را رد کردند.

مرکز نگهداشت پناهجویان در جزیرۀ مانوس کشور پاپوا نیوگینی موقعیت داشته و طرز برخورد با پناهجویان در آن، از دیر زمانی انتقاد ها را برانگیخته است.

حکومت آسترالیا شماری از پناهجویان را که نخست به آُسترالیا پناه برده بودند، به پاپوا نیوگینی انتقال داده و در مقابل بعضی امتیازات، مقامات پاپوا نیوگینی را راضی ساختند تا پناهجویان را در یک کمپ نگهدارد. اما اکنون که مقامات دو کشور تصمیم گرفته اند این مرکز را مسدود کنند، پناهجویان مقاومت کرده و میگویند از آن در هراس اند که اگر از مرکز نگهداشت پناهجویان خارج شوند، مردم محل به آنان آسیب خواهند رساند.

وکلای مدافع برخی از این پناهجویان، به تازگی در محاکم پاپوا نیوگینی اقامۀ دعوا کرده اند و خواستار حکمی برای باز ماندن مرکز نگهداشت پناهجویان شده اند. در همین حال، برای وادار ساختن پناهجویان به ترک این مرکز، جریان آب و برق نیز بر آنان قطع شده است.

همزمان با مقاومت پناهجویان در کمپ جزیرۀ مانوس، تعدادی از مدافعان حقوق مهاجرین و پناهندگان امروز سه شنبه، در شهر سیدنی آسترالیا مظاهره کردند و از حکومت آن کشور خواستند تا به وضع پناهجویان موجود در کمپ جزیرۀ مانوس، رسیدگی کرده و مصئونیت آنان را تضمین کند.

مظاهره کنندگان شعار هایی را برافراشته بودند که در آن نوشته شده بود: کمپ مانوس را ببندید و پناهجویان را به آسترالیا بیاورید.

لیلی بارتو، یکی از مظاهره کنندگان، گفت که پناهندگی، کدام خلافکاری نیست و کسانی که به آسترالیا پناه آورده اند، باید در همین کشور نگهداری شوند و "به حقوق بشری شان احترام گذاشته شود".

مظاهره کنندگان، از بابت مصئونیت و آسایش پناهجویان نگران بودند و بر حکومت آسترالیا اعتراض داشتند که گویا پناهجویان را در وضع اسفناکی قرار داده است. آیان رینتول، سخنگوی ائتلاف عمل پناهندگان، گفت که حکومت میخواهد ۶۰۰ پناهجو را به جا هایی انتقال دهد که عاری از سهولت های صحی و غذایی میباشد.

بیشترین پناهجویان نگهداشته شده در پاپوانیوگینی، از أفغانستان، سوریه، پاکستان، ایران، سریلانکا و میانمر اند و گفته میشود که درخواست پناهندگی اکثر آنان، رد شده و سرنوشت همۀ آنان، نامعلوم است.

XS
SM
MD
LG