لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ یمن میلیون ها کودک را به مرگ تهدید میکند


میلیون های کودک یمنی را سوی تغذی و سینه بغل به مرگ تهدید میکند

صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال، هشدار میدهد که میلیون ها کودک در یمن با تهدید سوی تغذی و امراضی کُشنده مانند سرخکان و سینه بغل مواجه اند که قابل وقایه میباشد.

جنگ یمن تاثیرات جانکاهی را بر کودکان آن کشور از خود به جا گذاشته است. یونسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان گزارش میدهد که از اواخر ماه مارچ به اینسو کم از کم ۲۷۹ کودک کشته و ۴۰۲ کودک دیگر یمنی زخمی شده است. عربستان سعودی در اواخر ماه مارچ، حملات هوایی را بر نیروهای شورشی حوثی در یمن آغاز کرد.

یونسف گزارش میدهد که ۳۲۸ کودک دیگر در یمن منحیث سرباز ثبت نام شده است اما براساس گزارش این اداره، شمار کودکان سرباز، بیشتر از آن است.

امراض مرگبار

صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال میگوید که کودکان با خطر روز افزون سایر امراض بشمول سوی تغذی نیز مواجه اند.

کرستف بولیراک، سخنگوی یونسف میگوید که کودکان به دلیل این که واکسین نمیشوند، با خطر امراض قابل وقایه مواجه اند.

او افزود که به دلیل درگیری ها در یمن، مراکز صحی برق نداشته و یا هم برای سرد نگهداشتن واکسین ها، نفت مورد نیاز را در دسترس ندارند. بولیراک همچنان می افزاید که در برخی موارد، جنگ، والدین کودکان را آنقدر هراسان ساخته است که نمیتوانند کودکان شان را برای واکسین به مراکز صحی ببرند.

نتیجۀ غم انگیز این وضعیت این است که کودکان از اثر ابتلا به امراض مانند سرخکان و سینه بلغ جان میدهند. اخلال در خدمات واکسیناسیون زندگی تقریباً ۲.۶ میلیون کودک زیر سن ۱۵سال را با خطر مصاب شدن به مرض سرخکان مواجه میسازد.

یونسف میگوید که شمار کودکان که با مصاب شدن به انتانات حاد تنفسی مواجه اند از ماه مارچ به اینسو به ۱.۳ میلیون رسیده است.

نبود خدمات صحی

سخنگوی یونسف علاوه کرد که افزایش در امراض انتانات حاد تنفسی نشان میدهد که کودکان به دلیل این که شفاخانه ها و کلنیک ها بشکل درست فعالیت نمیکند، مورد معالجه قرار نمیگیرند.

بولیراک می افزادید که آب آلوده آشامیدنی، وضعیت بد بهداشتی و عدم موجودیتِ مایعات فمعی، احیای مجدد آب بدن، بیش از ۲.۵ میلیون کودک را با خطر اسهالات مواجه میسازد که در اکثر موارد به مرگ کودکان می انجامد. او علاوه کرد که سوی تغذی نیز برای کودکان یمنی تهدید در حال افزایش است.

او گفت:" در جریان ۱۲ماه آینده، اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، بیش از ۵۰۰ هزار کودک زیر سن پنج سال با سوی تغذی شدید مصاب خواهند شد. پیش از این بحران، شمار تخمینی کودکان مصاب به سوی تغذی شدید به ۱۶۰هزار میرسید."

بولیراک گفت که یونسف و شرکایش هر آنچه در توان دارند برای واکسین، تغذیه و معالجۀ این کودکان انجام میدهد اما او می افزاید که فراهم آوری مراقبت های مورد نیاز، یک مبارزۀ دشوار است.

سخنگوی ملل متحد هشدار داد که تهیۀ آب پاک و حفظ الصحه برای جلوگیری از بحران صحت عامه، یک امر مهم است.

گزارش: لیزا شلاین- صدای امریکا
برگردان: محمد هاشم حبیب زاده

XS
SM
MD
LG