لینک های دسترسی

افغان ها حسابات بانکی خود را با کابل بانک میبندند


افغانهای نگران به واپس گرفتن سرمایه هایشان از برزگترین بانک ملی که در مرکز اتهامات فساد قرار گرفته است، ادامه میدهند.

بروز شنبه یک بار دیگر مراجعین در نمایندگی های مختلف کابل بانک در اطراف مرکز و شهر ها صف بسته بودند.

روزنامۀ بزرگ ایالات متحده بروز چهارشنبه گزارش داد که رئیس و مدیر اجرائیوی کابل بانک به اتهام سؤ مدیریت در سرمایه ها و مصارف پول در املاک احتمالاً زیان آور، مجبور به استعفی شدند.

عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغان، این گزارش را رد نموده گفته است که مدیر اجرائیوی در تطابق با مقررات جدید بطور داواطلبانه از سمتش استعفی نمود.

رهبران حکومت تأکید نمودند که بانک مذکور سرمایۀ کافی داشته و از مشترکین خواستند که نگران نباشند.

اما حسابداران که در کنار دروازه های بانک صف بسته بودند گفتند، آنها فکر نمیکنند که پول هایشان محفوظ باشد، و از همین رو آنها مقدار زیاد پول هایشان را جمع آوری نموده و یا هم حسابات شان را مسدود مینمودند.

کابل بانک یک میلیارد دالر را در حسابات پس انداز نگهداشته و مسؤلیت معاشات عساکر، پولیس و معلمین را بر عهده دارد.

XS
SM
MD
LG