لینک های دسترسی

Breaking News

فراخوانی مشاورین خارجی از وزارت خانۀ های افغانستان


فراخوانی مشاورین خارجی از وزارت خانۀ های افغانستان

قوماندان ارشد ناتو در افغانستان، پس از کشته شدن دو مقام امریکائی در وزارت داخله، تمام کارمندان ناتو را از وزارت خانه های افغانستان فرا خوانده است.

جنرال جان الن چند ساعت قبل طی بیانیه گفت که بر بنیاد دلایل امنیتی این اقدام را اتخاذ کرده است.

طالبان افغان مسؤلیت کشتن دو مقام نظامی امریکائی قوای ناتو را به عهده گرفته اند.

این گروه طی بیانیه به روز شنبه گفتند که قتل این اشخاص در انتقام گیری از سوختاندن نسخه های قرآن کریم صورت گرفته است.

گزارش ها از کابل حاکی است که کشته شده گان یک دگروال و یک جگرن امریکایی میباشد. تعداد زیاد امریکائی ها مربوط قوای ناتو منحیث مشاور در وزارت خانه های افغانستان کار می کنند.

ناتو به روز شنبه طی بیانیه گفت یک فرد مسلح بر این دو تن گلوله باری نمود، اما از ارئه جزئیات در مورد قاتل و یا دو امریکائی خوداری کرد.

XS
SM
MD
LG