لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو به حمایت از افغانستان تاکید کرد


نشست وزرای دفاع ممالک عضو ناتو، امروز در بروکسیل گشایش یافت
نشست وزرای دفاع ممالک عضو ناتو، امروز در بروکسیل گشایش یافت

ینس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، می گوید که در أفغانستان گروه های مختلف دهشت افگن بین المللی فعالیت داشته و ناتو باید به حمایت این کشور ادامه دهد.

آقای ستولتنبرگ سخنان را در آستانۀ نشست وزرای دفاع کشور های عضو ناتو در بروکسیل بیان داشت. سرمنشی ناتو همچنان اضافه کرد که کار آموزشدهی نیرو های أفغان باید از قبل آغاز می یافت.

آقای ستولتنبرگ بیان داشت که این سازمان در سال های اخیر، نقش کلیدی ای را در نبرد با دهشت افگنی در أفغانستان بازی کرده است، اما هنوز کار پایان نیافته و در أفغانستان گروه های مختلف دهشت افگن حضور دارند.

سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفت "چیزی را که باید به خاطر داشت، اینست که منظور از بزرگترین مأموریت نظامی ما، یعنی مأموریت ما در أفغانستان، جنگ با تروریزم است. دلیلی که چرا ما در أفغانستان حضور داریم، اینست که جلو مبدل شدن أفغانستان به لانۀ دهشت افگنان بین المللی را بگیریم. و امروز، گروه های مختلف دهشت افگن بین المللی در أفغانستان فعالیت دارند."

با اینهم، سرمنشی ناتو افزود که در نهایت، مؤثرترین راهِ پیشرفت در عرصۀ مبارزه با دهشت افگنان، همانا آموزش دهی نیرو های أفغان است.

به گفتۀ آقای ستولتنبرگ "اگر درس عبرتی از أفغانستان گرفته باشیم، این بوده که شاید لازم بود تا حتی از قبل، به آموزشدهی نیرو های أفغان، و توانا ساختن آنان را برای پذیرفتن مسئولیت امنیتی در کشور خودشان، آغاز میکردیم."

نشست دو روزۀ وزرای دفاع ممالک عضو ناتو، امروز در بروکسیل گشایش یافته و هدف آن، بحث روی تضمین قوت و انعطاف پذیری ناتو در قبال آزمونهای روبه رشد خوانده شده است.

XS
SM
MD
LG