لینک های دسترسی

ارگ: اکمالات ناتو به نیروهای افغان قطع شده است


امریکا و ناتو سالانه حدود چهار میلیارد دالر را هزینه تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان می کند
ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که نیروهای امریکایی و ناتو فراهم آوری تیل و دیگر اکمالات به برخی از جزوتامهای اردو و پولیس ملی افغانستان را توقف داده است.

ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه یی این عمل را خلاف تعهدات قبلی امریکا خوانده و گفته است که ایالات متحده از آن به مثابۀ ابزار فشار کار گرفته است تا افغانستان را به امضای موافقتنامۀ امنیتی وادار سازد.

در خبرنامه آمده است " قطع نمودن تیل و خدمات حمایوی بر اردو و پولیس ملی ما منحیث وسیلهء فشار از جانب ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار میگیرد تا افغانستان با چشم پوشی از شرایط خویش، قرارداد امنیتی را با امریکا به امضا برساند."

ریاست جمهوری افغانستان گفته است که روابط میان کابل و واشنگتن تنها از ورای همکاری تامین شده می تواند نه به واسطه اعمال فشار و ایجاد وابستگی.

تا حال نیرو های بین المللی به رهبری ایالات متحده مستقر در افغانستان توقف اکمالات مواد سوخت به نیرو های افغان را تایید نکرده است.

امریکا و متحدین آن در ناتو سالانه حدود چهار میلیارد دالر را صرف تجهیز، آموزش و تمویل نیرو های امنیتی افغان می کند.

اگرچه حکومت افغانستان سکتگی در اکمالات نیرو های امنیتی افغان را به موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه ربط داده است، اما مقام های امریکایی همواره تعهد کرده اند که کمک های شان به افغانستان همچنان ادامه دارد.

این گزارش را از اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG