لینک های دسترسی

Breaking News

آیا حامد کرزی از امضای توافقنامه امنیتی فرار میکند؟


قصر سفید میگوید که موافقتنامه امنیتی دوجانبه بین افغانستان و ایالات متحده باید تا اخیر سال جاری به امضا برسد.
اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در محفل گشایش این لویه جرگه گفت که او میخواهد توافقنامه امنیتی دوجانبه بین ایالات متحده و افغانستان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به امضا برسد.

جاش ایرنست، سخنگوی قصر سفید به روز پنجشنبه گفت که اگر توافقنامه امنیتی در هفته های آینده نهایی نشود، پلانگذاری اردوی ایالات متحده، متحدین ناتو و حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ با مشکل روبرو خواهد شد.

اما رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانی خویش در لویه جرگه گفت که اگر این سند از سوی جرگه تائید و از سوی شورای ملی تصویب شود، خواست او این است که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آیندۀ آن کشور به امضا برسد.

رسانه های خبری مشعر اند که این اقدام رئیس جمهور کرزی ممکن برای فرار از گرفتن مسؤولیت باشد.

نقش امریکا در تامین صلح

آقای کرزی همچنین گفت که کلید آوردن صلح در افغانستان به دست ایالات متحده است:
"اگر امریکا با ما قرارداد امنیتی عقد می کند، ما از آنها خواستار امنیت و صلح می باشیم. من می دانم که صلح در دست آنان (امریکایی ها) است. من بصورت مطلق این را می دانم. ده سال کارم برایم نشان داده که صلح در دست آنان (امریکایی ها) است."

یک تحلیگر امریکایی میگوید که این اظهارات آقای کرزی برخاسته از انتظارات مردم افغانستان است.

تامس گوتیر رئیس مرکز افغانستان شناسی در پوهنتون نبراسکای ایالات متحده می گوید که ممکن حضور نیروهای امریکایی پس از ۲۰۱۴ در افغانستان صلح و ثبات را در پی داشته باشد.
"به نظرم اظهارات حامد کرزی بصورت عموم احساسات بیشتر افغان ها را در مورد این موضوع مشخص انعکاس می دهد و به نظرم این اظهارات اشاره به حضور امریکا در اروپا یا شرق آسیا، جاپان و کوریا پس از جنگ جهانی دوم و جنگ کوریا است. حضور ما در آنجا در تامین ثبات در منطقه کمک نمود."


واکنش ها در قبال سخنرانی حامد کرزی

سخنرانی آقای کرزی در لویه جرگه مشورتی واکنش های متفاوت را در میان افغانها در پی داشت.
بازتاب این سخنان در شبکه های اجتماعی نیز پر رنگ بود. محمد صدیق راشد سلجوقی آگاه مسایل سیاسی و اجتماعی مقیم ایالات متحده میگوید که برخی افغانها این سخنرانی آقای کرزی را مملو از احساسات خوانده می گویند که او کوشش نمود تا حس ملی گرایی را در میان افغان ها تحریک کند.
"سخنرانی آقای کرزی پهلوی های بسیار مثبتی داشت. از اینکه این سخنرانی یک انعکاس خوب در میان افغانها به ویژه طبقه جوان داشت، بسیار خرسندم."

اما محمد قوی کوشان مدیر مسئول هفته نامه امید در ایالات متحده می گوید که سخنرانی آقای کرزی تکرار سخنان گذشته اش بود.
"طبق معمول سخنرانی آقای کرزی مملو از حرف های عامیانه بود که از یک رئیس جمهور در همچو یک گردهمایی بعید به نظر میرسد. به نظرم سخنرانی آقای کرزی در تحریک حس ملت خواهانه ملت افغانستان ناکام بود چون آنچه را طی این سخنرانی ایراد کرد قبلاً نیز آنرا به مردم گفته بود اما با حالت آرام تر و بدون عصبانیت."

تعبیر از سخنان حامد کرزی هر چه باشد، اما تاثیرات آن ممکن طی چند روز آینده در فیصله اعضای لویه جرگه مشورتی در مورد توافقنامه امنیتی با امریکا بازتاب داده خواهد شد.

قرار است اعضای لویه جرگه مشورتی ،در مورد توافقنامه امنیتی افغانستان با ایالات متحده امروز بحث و رای زنی را آغاز نمایند.
XS
SM
MD
LG