لینک های دسترسی

آیساف خبر توقف اکمالات به نیروهای افغان را رد کرد


ناتو می گوید به ادامه کمک به نیروهای افغان متعهد است
نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیساف خبر توقف و یا هر نوع تغییر در اکمالات و توزیع مواد سوخت به نیروهای امنیتی افغانستان را رد کردند.

لوری راندویک، یک مسوول مطبوعاتی آیساف به رادیو آشنا صدای امریکا گفت آنان به تعهدات خود در قبال نیروهای امنیتی افغانستان پای بند هستند و به حمایت از نیروها ادامه خوهند داد.

راندویک گفت "از این اظهارات که در ویب سایت ریاست جمهوری به نشر رسیده اگاه هستیم که در مورد فراهم آوری تیل به نیروهای افغان در آن ابراز نگرانی شده است، اما هیچ تغییر و سکتگی در پروسه توزیع تیل مورد نیاز نیروهای افغان رخ نداده است."

این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه از "قطع تیل و اکمالات از جانب ایالات متحده امریکا بر اردو ملی و پولیس ملی" خبر داد.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است "قطع نمودن تیل و خدمات حمایوی بر اردو و پولیس ملی ما منحیث وسیلهء فشار از جانب ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار میگیرد تا افغانستان با چشم پوشی از شرایط خویش، قرارداد امنیتی را با امریکا به امضا برساند."

وزرای دفاع و داخله افغانستان به روز یکشنبه به جلسه شورای امنیت ملی گفتند که در نتیجه قطع شدن مواد سوخت و اکمالات یاد شده در پیشبرد امور شماری از واحدهای اردو و پولیس ملی سکتگی رخ داده است.
XS
SM
MD
LG