لینک های دسترسی

یک مقام محلی در شمالشرق افغانستان می گوید که شیوع مرض شبیه کولرا در یک قریه، ۱۴۷۹ نفر را مصاب کرده که تا به حال جان یک دختر جوان را گرفته و ۱۰۰ تن دیگر را در حال وخیم قرار داده است.

عبدالروف راسخ سخنگوی والی بدخشان، روز سه شنبه گفت که مرض سه روز قبل در قریۀ چپه درک ولسوالی درایم شیوع یافته ولی در همان یک قریه محدود ساخته شده است.

داکتر نور خاوری رئیس صحت عامۀ بدخشان به رادیو آشنا وضعیت کنونی مریضان را قناعت بخش خواند.

آقای خاوری گفت که گروه صحی به منطقه ارسال شده و منتظر نتایج معاینات اخذ شده از مریضان می باشند که به کابل فرستاده شده است. آقای خاوری افزود که تا هنوز به یک تشخیص قطعی نرسیده و تشخیص ابتدایی آنان اسهال بوده است.

رئیس صحت عامۀ بدخشان افزود که ۳۶ تن که از وضیعت وخیم صحی برخوردار بود به شفاخانۀ فیض اباد انتقال داده شده است. وی افزود که مرض در نزد افراد تداوی شده تا هنوز عود نکرده است.

آقای خاوری عامل مرض را استفاده از ذخایر آب آشامیدنی در قریه عنوان کرده افزود که به کمک ادارۀ انکشاف دهات توانسته اند چهار ذخیرۀ آب آشامیدنی را با کلورین تعقیم کرده و برای نوشیدن آماده سازند.

بدخشان که یک ولایت کوهستانی می باشد، ساکنین آن همواره آب آشامیدنی مورد نیاز خود را از چشمه ها و آب دریای کوکچه فراهم می کنند. به دلیل ملوس بودن آب دریای کوکچه، سالانه واقعات اسهال، پیچش، استفراغ و بعضی اوقات هم کولرا در مناطق دور افتادۀ بدخشان عمومیت داشته است.

افغانستان در گذشته ها نیز شاهد شیوع مرض کولرا بوده است. سازمان جهانی صحت می گوید که کولرا یک مرض ساری است اما تداوی به موقع و سریع، رقم مرگ و میر را پایین می آورد.
XS
SM
MD
LG