لینک های دسترسی

Breaking News

شکر و قهوۀ کمتر صرف کنید و بهتر بخوابید


آرشیف: نوشابه های گاز دار مثل کوکاکولا و پیپسی توسط بوره شیرین می شوند.
آرشیف: نوشابه های گاز دار مثل کوکاکولا و پیپسی توسط بوره شیرین می شوند.

بر اساس یافته های یک تحقیق تازه که در ایالات متحده صورت گرفته، بزرگسالان که قادر نیستند در یک شب بیش از پنج ساعت بخوابند، احتمالاً سودا یا نوشابه های سنگین و گازدار بیشتر مصرف می کنند.

سودا منبع اصلی بورۀ اضافه شده در رژیم غذایی امریکایی ها می باشد. سودا و کمبود خواب، دو عامل مستقلی است که در چاقی مفرط افراد نقش دارد و نوشابه هایی که توسط بوره شیرین شده اند، در افزایش امراض قلبی و شکر نیز نقش دارند.

پژوهشگران این تحقیق، تقریباً ۱۹ هزار بزرگسال را سروی کردند و بر اساس یافته های آنان، ۱۳ در صد افرادیکه در سروی سهم گرفتند، در یک شب پنج ساعت و یا کمتر از آن می خوابند.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که این افراد ۲۱ در صد نوشابه هایی را صرف کرده اند که توسط بوره شیرین شده اند.

بر اساس یافته های این تحقیق، مصرف نوشابه هایی که دارای کافین است، تاثیر منفی بالای خواب افراد دارد، زیرا به گفتۀ اریک پریثر، یکی از نویسندگان این تحقیق، کافین مواد خاص کیمیایی در مغز را که مسوول دادن احساس خستگی به افراد می باشد، مسدود می کند.

در رابطه به مصرف بوره، احتمالاً کمبود خواب ممکن بیشتر افراد را ترغیب به مصرف آن کند—نه بر عکس آن.

به گفتۀ پریثر، این تحقیق به اثبات نرسانده است که بوره و یا کافین به صورت مستقیم موجب کم خوابی می شود.

به صورت عموم، ۲۳ در صد افرادیکه در این سروی سهم گرفتند، گفته اند که شش ساعت در یک شب خواب می کنند و ۵۷ در صد آنان گفته اند که بین هفت تا هشت ساعت در یک شب خواب می کنند.

یافته این تحقیق همچنان نشان می دهد، افرادیکه بیش از پنج ساعت در یک شب خواب نمی کنند، در مقایسه با کسانیکه بین هفت تا هشت ساعت می خوابند، ۲۶ در صد بیشتر نوشابه های معمولی و ۳۳ در صد نوشابه های دارای کافین را صرف کرده اند.

XS
SM
MD
LG