لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش ها در برابر پرتاب ناکام راکت دوربُرد کوریای شمالی


به دنبال رهبران ممالک مختلف جهان، بن کی مون سرمنشی ملل متحد نیز اقدام کوریای شمالی را در پرتاب یک راکت دوربُرد، نکوهش کرد.

این راکت که امروز جمعه، ظاهراً به مقصد ارسال ماهواره یی از سوی کوریای شمالی پرتاب گردید، پس از چند دقیقه در بحر سقوط کرد و این مأموریت ناکام شد.

بن کی مون گفت، با وجود ناکامی در پرتاب این راکت، این اقدام "تأثر آور" و مخالف "موقف مستحکم و هماهنگ جامعۀ جهانی" بود.

قصر سفید نیز این پرتاب ناکام راکت از سوی کوریای شمالی را مورد انتقاد قرار داد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت که این حرکت، امنیت منطقه را تهدید کرده و نشان میدهد که حکام کوریای شمالی، در عوض کمک به مردم بی بضاعت خود، پول آن کشور را بر ساخت و پرتاب سلاح ها و تبلیغات بیجا، ضایع میسازد.

کوریای جنوبی نیز پرتاب این راکت را، نقض فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد خواند و اظهار داشت که سیول در صدد پاسخ متقابل این اقدام می باشد.

کیم سونگ وان وزیر خارجۀ کوریای جنوبی گفت: "حکومت ما، کوریای شمالی را به خاطر آن که با از نظر انداختن تقاضا های هماهنگ جامعۀ جهانی مبنی بر اجتناب از پرتاب راکت، باز هم به آن مبادرت ورزید، محکوم میکند. کوریای شمالی باید مسئوولیت تام این گام را بپذیرد."

از سوی دیگر، وزیر دفاع جاپان گفت، بر اساس شواهد آنها، راکت کوریای شمالی حدود یک دقیقه در صعود بود و تا ارتفاع 120 کیلومتر نیز رسیده بود که از هم متلاشی شده و در بحیرۀ زرد افتاد.

مقامات کوریای جنوبی میگویند، کشتی های نیروی بحری آنها، امریکا، روسیه و چین، فعلاً در ساحۀ سقوط این راکت در جستجوی بقایای آنند.

XS
SM
MD
LG