لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری بر سیستم الکترونیک ضایع شده است


رییس جمهور افغانستان می‌گوید که در جریان سال‌های گذشته، میلیاردها دالری را که جامعه جهانی برای زیرساخت‌های دیجیتلی در افغانستان سرمایه‌گذاری کردند، ضایع شده است.

محمد اشرف غنی، روز سه شنبه سوم اگست (۱۲ اسد) در مراسم افتتاح سیستم پرداخت الکترونیکی معاشات کارمندان خدمات ملکی گفت که پیش از این یک وزارت نتوانست سیستمی واحدی را برای وصل تمام بخش‌های اداری‌اش بسازد.

آقای غنی از وزارت مالیۀ افغانستان یاد کرد که به گفتۀ وی "با خزاین و پرداخت‌ها ارتباط نداشت" یا هم در وزارت داخله که به گفتۀ رییس جمهور غنی "۱۷ سیستم موازی وجود داشت."

رییس جمهور افغانستان گفت که با تطبیق سیستم الکترونیکی پرداخت معاشات، تمامی ابهامات در روند مصرف بودجه، تعداد کارمندان ملکی و قوای مسلح افغانستان رفع خواهد شد.

آقای غنی افزود که این سیستم می‌تواند منجر به قطع اساسی فساد در دستگاه دولت شود: "بعد از این یک اداره نه تعداد کارمندان خود را، نه تشکیل خود را، نه افراد خود را پنهان کرده می‌تواند. خارج سیستم مقرری‌ها غیرممکن می‌شود. هیچ نوع پرداخت معاشات به صورت سلیقوی، به افرادی که بر اساس واسطه و وسیله بیایند، باید ممکن نباشد."

همچنان رییس جمهور افغانستان گفت که دلیل عقب ماندن رشد اقتصادی این کشور بین یک تا چهار درصد، راکد ماندن معاملات پولی بود، اما با دیجیتلی‌شدن سیستم پولی زمینه تسریع رشد اقتصادی افغانستان فراهم خواهد شد.

او همچنان گفت که اگر در گذشته این سیستم وجود می‌داشت، جلو استفاده از معاشات NTA گرفته می‌شد.

اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در این نشست گفت که قبلاً سیستم‌های دیجیتلی وزارت مالیه، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بانک مرکزی و سایر ادارات مربوط با هم‌دیگر وصل نبودند؛ اما با ایجاد این سیستم تمامی اداره‌ها با هم وصل شده اند.

حکومت افغانستان در نظر دارد که در گام بعدی، سیستم حاضری الکترونیکی کارمندان دولت و سیستم تذکره الکترونیکی را جهت تسریع گردش معلومات در اداره‌های دولتی به این سیستم وصل کند.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ایجاد و تطبیق این سیستم را در توسعه زیرساخت‌های دیجیتلی افغانستان مهم خواند.

او گفت که تمامی کارمندان خدمات ملکی در سراسر افغانستان ثبت بایومتریک شدند و همین موضوع زمینه را برای پرداخت معاشات به صورت الکترونیک فراهم کرد.

XS
SM
MD
LG