لینک های دسترسی

هلاکت ۱۸ تن در پاکستان


مقامات پاکستانی میگویند، تندروان بریک قطار موتر های غیر نظامی در شمال غرب آنکشور حمله نمودند که توسط نیرو های امنیتی حفاظت میشد. طی آن حمله ۱۸ تن بشمول دو زن به قتل رسیده و یک تعداد دیگر جراحت برداشتند.

مقامات علاوه میکنند که مسافرین زمانی مورد حمله قرار گرفتند که بسوی شهر پشاور در حرکت بودند.

مقامات میگویند، قربانیان مسلمانان شیعه بودند و منشأ آن خشونت میتواند فرقه گرایی باشد.

اختطاف و کمین ها در جاده های که پشاور و کُرم اجنسی را باهم ربط میدهد، بیشتر اتفاق میافتد. آن منطقۀ طی سه سال گذشته شاهد این نوع حملات بوده است.

طبق یک خبر دیگر، دو انفجار کوچک در یک مارکیت مزدحم شهر لاهور، شش زخمی برجا گذاشت.

XS
SM
MD
LG