لینک های دسترسی

انفجار بم در منطقه قبایلی شمال غرب، حد اقل ۸ تن را هلاک ساخت


انفجار بم در منطقه قبایلی شمال غرب، حد اقل ۸ تن را هلاک ساخت

مقامات در پاکستان میگویند در اثر انفجار یک بم در منطقه قبایلی شمال غرب، حد اقل هشت نفر کشته شده است.

انفجار روز جمعه یک بازار مزدحم را در خیبر که راه عمده انتقال تدارکات به عساکر ناتو در افغانستان میباشد، تکان داد.

مقامات میگویند حد اقل چهارده نفر دیگر در جریان این انفجار که در نزدیکی یک دوکان صورت گرفت، زخمی گردیدند.

تا کنون کسی ادعای مسؤولیت این حمله را ننموده است.

مناطق قبایلی پاکستان همسرحد با افغانستان بنام جایگاه مصؤون طالبان و القاعده شناخته شده است.

امنیت در منطقهٌ خیبر از جمله اولویت ها در واشنگتن بشمار می رود، زیرا خیبر بخشی از راه انتقال تدارکات برای ناتو در افغانستان است.

XS
SM
MD
LG