لینک های دسترسی

استعفای سفیر پاکستان در ایالات متحده


حسین حقانی سفیر پاکستان در ایالات متحده حین گفتگو با یک شبکۀ تلویزیونی امریکایی

قوای نظامی پاکستان گزارش رسانه ها را رد می کند که گویا آنها با طالبان پاکستانی و یا گروه های مرتبط به آنها مذاکره کرده باشند.

سخنگوی قوای نظامی گفته است که چنین گزارشات بی اساس و عاری از حقیقت است.

از جانب دیگر، یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان استعفای حسین حقانی سفیر آن کشور در ایالات متحده را منظور کرده است.

بعد از نشر سند اسرار آمیز که گفته می شود حقانی آن را به لویی درستیز ایالات متحده تسلیم کرده بود تا از وقوع کودتای نظامی در پاکستان جلوگیری صورت گیرد، انتقادات از این دپلومات ارشد پاکستانی افزایش یافت.

سخنگوی صدراعظم پاکستان گفته است که آقای گیلانی خواهان تحقیقات این قضیه گردیده است که استعفای آقای حقانی در آن لزومی بود.

XS
SM
MD
LG