لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان عملیات تازه ای را در نزدیک قلمرو افغانستان آغاز کرد


 اردوی پاکستان گفته است که در این عملیات، یک فرقۀ پیادۀ آنان، با داشتن حمایت قوای هوایی و توپچی، درۀ راجگل در منطقۀ قبایلی خیبر را پاکسازی خواهد کرد
اردوی پاکستان گفته است که در این عملیات، یک فرقۀ پیادۀ آنان، با داشتن حمایت قوای هوایی و توپچی، درۀ راجگل در منطقۀ قبایلی خیبر را پاکسازی خواهد کرد

پاکستان روز یکشنبه اعلام داشت که برای سرکوب تندروان، عملیات تازۀ نظامی را در نزدیک سرحد افغانستان آغاز کرده است.

سخنگوی اردوی پاکستان میگوید مقامات افغان را ترغیب کرده که عملیات مشابهی را در کنار دیگر سرحد آغاز کنند.

جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان گفت که در این عملیات، یک فرقۀ پیادۀ آنان، با داشتن حمایت قوای هوایی و توپچی، درۀ رایگل در منطقۀ قبایلی خیبر را پاکسازی خواهد کرد.

او گفت که پاکستان مقامات افغان را از این بابت آگاه ساخته و آنان را ترغیب نموده تا اقدامات مشابهی را در آنسوی مرز رویدست گیرند.

جنرال غفور افزود که حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در درۀ رایگل، هم مرز با افغانستان، رو به افزایش بوده است، و به دلیلی که داعش در آنجا خود را مستقر میسازد، بناً این عملیات "لازمی" بود.

سخنگوی اردوی پاکستان در رابطه با انتقاد های مبنی بر عدم اقدام کشورش در برابر شبکۀ حقانی گفت که پاکستان علیه تمام دهشت افگنان می جنگد و هیچ تروریستی وجود ندارد که پاکستان علیه آن اقدامی نکرده باشد.

افغانستان و پاکستان از دیر زمانی یکدیگر را متهم می سازند که گویا از فعالیت های تندروان در امتداد سرحد، چشم پوشی میکنند.

در ۱۶ سال گذشته، روابط میان افغانستان و پاکستان همواره شاهد نوسانات بوده است: گاهی روابط میان دو کشور ظاهرا عادی به نظر می رسد، اما در اکثرموارد، توام با خصومت همراه بوده است.

مقامات افغانستان بار ها ادعا کرده اند که پاکستان گروه های تندرو و دهشت افگن را حمایت می کند و به افغانستان اعزام می کند تا قوای افغانستان و بین المللی هدف قرار بدهد، ادعا که از سوی اسلام آباد همواره رد شده است.

مقامات پاکستانی گفته اند که آن کشور خود قربانی تندروی و اعمال دهشت افگنی است، نه حامی آن.

حصار کشی از سوی پاکستان در امتداد بخشی از خط سرحدی نیز تنش هایی را به میان آورده است، زیرا افغانستان خط دیورند را به مثابۀ سرحد رسمی بین دو کشور قبول ندارد.

XS
SM
MD
LG