لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزه با فساد در بحث های داغ انتخابات پاکستان


شوکت عزیز صدیقی، قاضی محکمۀ عالی در اسلام آباد، در یک نشست قاضیان پاکستانی، آی اس آی، یا ادارۀ استخبارات مرکزی پاکستان را به دخالت در امور قضایی آن کشور متهم کرد. پیش از این، گروه های مدافع حقوق بشر نیز اردوی پاکستان را به دخالت در پروسۀ انتخابات متهم کرده بودند.

اما در رقابت های داغ انتخاباتی در پاکستان، با وجود حضور بیشتر چهره های افراطی در انتخابات، کاندیدان چون عمران خان که به داشتن حمایت اردو متهم است، تأکید بر ختم فساد کرده اند.

عمران خان در گردهمایی تبلیغات انتخاباتی خود درمیان هواداران حزب خود در اسلام آباد سخنرانی نمود. عمران خان مدعی شد که در صورت پیروزی و رسیدن به صدارت کشور، حکومتِ را ایجاد خواهد کرد که در آن همانند کشورهای اروپایی، وزرا از فساد اداری هراس خواهند داشت.

دربخش دیگر اسلام آباد، حافظ سعید رهبر گروه شورشی جماعت الدعوه که درپاکستان ممنوع شده است، راهپیمایی حزب تحریک الله اکبر را رهبری میکرد. این حزب حدود دوصد و شصت کاندید درانتخابات دارد.

در حالیکه پاکستان شاهد شرکت گسترده اعضای گروه های افراطی و فرقه های شورشی در انتخابات پارلمانی میباشد، برای برگزاری انتخابات آماده گی های امنیتی را نیز افزایش داده است.

این درحالیست که رقابت های سیاسی در پاکستان با استفاده از رسانه های اجتماعی تغییر نموده است. جوانان بیشتر با دسترسی به رسانه های اجتماعی از نامزدان انتخابات حمایت خود را نشان میدهند. رای دهنده گان جوان با دسترسی به افکار و مشی کاندید های انتخاباتی که در رسانه های اجتماعی، درعوض رفتن به راهپیمایی ها ازین طریق نشرات و موضوعات مطرح را دنبال میکنند.

انتخابات سراسری پاکستان قرار است تا سه روز دیگر برگزار گردد.

XS
SM
MD
LG