لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم پاکستان: دیگر به ملیشه‌سازی نیاز نداریم


صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش دیگر به ملیشه‌های مسلح نیاز ندارد و جلو فعالیت آنان در پاکستان گرفته خواهد شد.

عمران خان با اشاره به گروه‌های مجاهدین که در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بر ضد تهاجم قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی پیشین در افغانستان می‌جنگیدند، گفت "اردوی پاکستان آنان را ایجاد کرد...پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان باید هرگز به آنان اجازۀ موجودیت داده نمی‌شد".

صدر اعظم پاکستان گفت "امروز، حمایت کامل اردو و ادارۀ استخبارات پاکستان را با خود داریم. آی اس آی از آنان چه کاری گرفته می‌تواند؟ این گروه‌ها برای جهاد افغانستان ایجاد شده بودند".

عمران خان در صحبت با جمعی از خبرنگاران در اسلام آباد گفت "تصمیم گرفته ایم تا برای آیندۀ کشورمان –صرف نظر از فشار خارجی- به ملیشه‌های مسلح دیگر اجازۀ فعالیت ندهیم".

آقای خان گفت که بیش از ۳۰ هزار مدرسۀ دینی در پاکستان زیر ادارۀ دولت قرار خواهد گرفت و هزاران ملیشۀ پیشین بازآموزی خواهند شد.

اکثر اعضای گروه‌های تندرو مستقر در پاکستان به ویژه جنگجویان طالبان در مدرسه‌های دینی پاکستان آموزش دیده اند.

افغانستان، ایران، هند و ایالات متحده، پاکستان را به حمایت از گروه‌هایی متهم کرده اند که در خاک آن کشور مستقر بوده، از سوی اردو استخبارات آن کشور حمایت شده و حملات را بر کشورهای همسایۀ پاکستان طراحی و انجام می‌دهند.

صدر اعظم پاکستان گفت که برای فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی آن کشور به تامین فوری ثبات نیاز است. او گفت "همه می‌دانند که در وضعیتی که اکنون پاکستان قرار دارد، هرگز در گذشته آن را تجربه نکرده بود."

کم کاری پاکستان در زمینۀ مبارزه با گروه‌های تندرو در پاکستان سبب شده است تا ایالات متحده بخش زیاد کمک‌های خود را به آن کشور قطع کند و نیز پاکستان بار دیگر در معرض خطر درج شدن در "فهرست خاکستری" نیروی کاری بین المللی عملیات مالی یا FATF قرار گیرد.

با اینحال مقام‌های پاکستانی ادعا دارند که آن کشور بیش از هر کشور دیگر در برابر خشونت تندروان مقابله کرده و افزون بر قربانی دادن ده‌ها هزار نفر، میلیاردها دالر خسارت مالی را متحمل شده است.

در حالیکه واحد پولی پاکستانی یک چهارم ارزش خود را در برابر اسعار خارجی از دست داده است، آقای خان گفت که این کشور "تحمل درج شدن در فهرست سیاه دیگر را ندارد، این به معنای اعمال تحریم‌های بیشتر مالی است".

XS
SM
MD
LG