لینک های دسترسی

Breaking News

ارتباط طالبان با حملات اخیر فرقه گرایی در پاکستان


مسافرین گلگت که منتظر موتر مسافر بری نشسته اند

خشونت های ناشی فرقه گرایی و مذهبی از دیر زمانی در جامعۀ پاکستان معمول بوده است.اما اکنون که گروه های طالبان عرض وجود کرده اند آیا طالبان با این خشونت های ارتباطی دارند؟

مایکل کوگلمن، کارشناس مسایل آسیای جنوبی و شرقی در وودرو ویلسن سنتر، به صدای امریکا گفت: "اصلاً دلیلی برای ارتباط میان گلوله باری بر مسافرین بس و طالبان دیده نمی شود. این روند از گذشته های دور نیز در پاکستان وجود داشته و گروه های شیعه و سنی پاکستانی با هم اختلافات عقیدتی و مفکوره یی دارند."

وی افزود که گروه های زیادی مذهبی و فرقه یی در پاکستان فعالیت می کنند که دست به اقدام حملات ناخوشایندی دهشت افگنانه زده اند.

از آنجاییکه طالبان پاکستانی در مذاکرات و آتش بس با حکومت پاکستان رضایت نشان دادند و حکومت پاکستان نیز در مورد اظهاراتی مثبت و شرط گذاری های داشته اند اما حملات روز های اخیر نشان دهندۀ این حقیقت است که طالبان از یک آدرس مشخص حرف نمی زنند و گروه های مختلف با مفکوره های متفاوت در برابر حکومت پاکستان در مبارزه اند.

مایکل کوگلمن کارشناس مسایل جنوب آسیا در مرکز وودرو ویلسن
مایکل کوگلمن کارشناس مسایل جنوب آسیا در مرکز وودرو ویلسن

آقای مایکل می گوید که نمی توان به صورت مشخص فهمید که این گروه ها از کدام آدرس سخن می رانند.

"در میان گروه های طالبان، میانه رو های وجود دارند که علاقمند صحبت با حکومت پاکستان اند و برعکس گروه های تندروی هم استند که آماده مذاکره نمی باشند. یک گروه تن به مذاکره می دهند در حالیکه گروهی دیگر حملات انتحاری و انفجارات را انجام می دهند."

ادارۀ استخباراتی نظامی پاکستان یا "آی ایس آی" همواره کوشیده است تا به کمک شبکۀ حقانی افغان، طالبان پاکستانی را با حکومت نزدیک سازند. از جانبی ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان نیز از طالبان پاکستانی خواست تا بر حملات شان علیه اهداف پاکستانی خاتمه بخشند.

آقای کوگلمن در رابطه می گوید، بسیار مشکل به نظر می رسد تا بفهمیم که حقیقتاً در اطراف شبکۀ حقانی چه می گذرد.

حفانی
حفانی

"به شبکۀ حقانی ازدیدگاه دیگری مینگرم. حکومت و اردوی پاکستان علاقمندی خاصی در خراب ساختن روابط شان با شبکۀ حقانی نیستند. روابط پاکستان با شبکۀ حقانی در مقایسه با سایر گروه ها فرق دارد اما بعد از خروج نیرو های خارجی از افغانستان، شاید معادله تغییر بخورد."

باوجود همۀ تنش ها و درگیری های سالیان اخیر، آنچه در افغانستان دیده نشده، درگیری های فرقه گرایانه میان مذاهب مختلف در آن کشور می باشد.

مایکل کوگلمن می گوید، متاسفانه این ترس وجود دارد که این خشونت ها از آنطرف مرز به افغانستان نیز سرایت کند، مخصوصاً بعد از خروج قوای نظامی خارجی. چون اکنون طالبان مصروف مبارزه و جنگ با خارجی ها اند و زمانیکه این نیرو ها افغانستان را ترک کنند، ترس آن می رود که در صورت موجودیت حکومت ضعیف، اینگونه خشونت های فرقه گرایانه نیز شدت گیرد.

XS
SM
MD
LG