لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت ها در کراچی ۳۹ کشته به جا گذاشت


خشونت ها در کراچی ۳۹ کشته به جا گذاشت

مقامات پاکستانی می گویند طی دو روز خشونت های سیاسی و جنایی در شهر کراچی، حداقل ۳۹ نفر کشته شده اند.

سعد میرزا، رئیس پولیس شهر می گوید ۱۷ نفر به روز چهارشنبه و ۲۲ تن دیگر به روز پنجشنبه کشته شده اند. یکی از قربانیان یک نماینده سابق پارلمان به نام وجا کریم داد از حزب بر سر اقتدار پیپل پارتی بود. مامورین می گویند در بدن چند تن از قربانیان آثار شکنجه مشاهده شده است.

در حال حاضر مامورین گروه های جنایت کار را مسؤول آشوب ها در منطقه لیاری می دانند که بعداً به دیگر نقاط سرایت نمود. این بخش شهر کراچی، پایگاه قوی پیپیلز پارتی می باشد و محلی است که گفته میشود جنایتکاران در آن فعال هستند.

کراچی ۱۸ ملیون نفوس داشته و مرکز بزرگ تجارتی کشور پاکستان محسوب میشود. و به دلیل موجودیت گروه های کثیری از جوامع اردو زبان و پشتون های مهاجر، تصادمات فرقوی و سیاسی زیادی در این شهر صورت می گیرد.

گروه های حقوق بشر می گویند در سال جاری تا به حال ۸۰۰ نفر در این خشونت ها در کراچی کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG