لینک های دسترسی

Breaking News

فلسطینی ها: عملیه صلح به بن بست رسیده است


فلسطینی ها: عملیه صلح به بن بست رسیده است

دو روز بعد از خطابه بزرگ رئیس جمهور ایالات متحده، شاهد بحرانات در عملیه صلح شرق میانه میباشم.

مامورین ارشد اداره فلسطینیان میگویند با رد پیشنهاد رئیس جمهور اوباما از جانب صدراعظم اسرائیل، عملیه صلح به بن بست رسیده است.

آقای اوباما طی خطابۀ پیشنهاد نمود تا سرحدات فلسطین بر اساس سرحدات قبل از سال ۱۹۶۷ بنا نهاده شود.

آقای نیتهن یاهو، میگوید خطوط سرحدی سال ۶۷ غیر قابل قبول است و همچو حرکتی بخش عمدۀ از مسکونه های یهودی نشین را خارج از محدودۀ اسرائیل قرار میدهد.

صائب عرقات، یکی از مشاورین نزدیک محمود عباس رئیس ادارۀ فلسطینیان میگوید مذاکرات با اسرائیلی ها به مفهوم است.

" زمانیکه انتخاب بین مسکونه ها و صلح میباشد، آقای نیهتن یاهو بسیار واضح، مسکونه ها را انتخاب نمود. زمانیکه رئیس جمهور اوباما بوی زمینه انتخاب بین گذشته و آینده را نمود، وی گذشته را انتخاب نمود."

نبیل شهات یکی دیگر از مامورین ارشد فلسطین میگوید جانب وی در ماه سپتمبر بدون تائید اسرائیل، شناخت رسمی فلسطین را در ملل متحد پی گیری خواهد نمود.

دن میریدور معاون صدراعظم اسرائیل میگوید بدون مذاکرات صلح، فلسطین چیزی را بدست نخواهد آورد.

مامورین امنیتی اسرائیل هشدار داده اند که اگر ملل متحد کشور فلسطینی را در ماه سپتمبر برسمیت بشناسد، هیچ تغییر دیگری به جز آغاز خشونت های تازه را در قبال نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG