لینک های دسترسی

Breaking News

فلسطینی ها در مورد توقف اعمار مسکونه های رهایشی در باریکۀ غزه


مقامات فلسطینی میگویند، اگر اسرائیل به فعالیت های اعمارمسکونه های رهایشی ادامه دهد آنها از مذکرات صلح دست خواهند کشید، این در حالیست که هر دو جانب برای مذکرات مستقیمی آمادگی میگیرند که قرار است بعد ازدوسال برای اولین بار برگزار گردد.

صایب ایریکت مذاکره کنندۀ ارشد فلسطینی گفت، آیندۀ مذکرات صلح براین اتکا دارد که آیا اسرائیل مصصم است که اعمار مسکونه ها را توقف دهد یا نه؟

مهلت اعمار ساختمانها به تاریخ ۲۶ سپتمبر خاتمه میابد. بنیامین ناتن یاهو، صدر اعظم اسرائیل برمذاکرات بدون قید و شرط تأکید دارد.

هر دو جانب دعوت ایالات متحده برای اجرای عملیۀ صلح در واشنگتن را پذیرفته اند که دراوایل ماه سپتمبر آغاز ودر بر گیرندۀ شمولیت رهبران مصر و اردن خواهد بود.

مقامات ایالات متحده میگویند، هدف نهائی مذاکرات صلح ایجاد یک حکومت مستقل فلسطینیست. آنها امیدوارند که مذکرات در طول یک سال به پایان برسد.

XS
SM
MD
LG