لینک های دسترسی

جنرال پیترییس قوماندانى ناتو را رسما به عهده گرفت


جنرال دیوید پیترییس طى مراسم خاص نظامى در کابل بیرق قوماندانى را رسما از جنرال ایگارامس، قوماندان قواى مشترک ناتو، تسلیم شد.

جنرال دیوید پیترییس که به تازگى قوماندان عمومى ناتو در افغانستان تعیین شد، روز یکشنبه طى مراسم خاص نظامى در کابل که در مقر قواى آیساف به رهبرى ناتو ترتیب یافته بود، بیرق قوماندانى را رسما از جنرال ایگارامس، قوماندان قواى مشترک ناتو، تسلیم شد.

جنرال پیترییس درین مراسم گفت، "جنرال رامس و دیگر دوستان به خوبى میدانند که تقررى من صرف تغییر در چهره است، نه ستراتیژى. ستراتیژى جنرال ستنلى مککرستال مورد اجراء بوده و دنبال میگردد."

جنرال پیترییس که شام جمعه وارد افغانستان گردید، از نخستین ساعات ورود به افغانستان بر مسله همکارى و هماهنگى مشترک براى کامیابى ماموریت و وحدت عمل تاکید نموده گفت: "ما همه، چه ملکى و چه نظامى، چه افغان و چه از جامعه بین المللى، بخشى از یک تیم میباشیم و ماموریت ما واحد است. درین ماموریت امر مهم تلاش برای پیروز ساختن ماموریت است''.

جنرال پیترییس بخوبى واقف است که ماموریت جنگى در افغانستان کار ساده نیست.

او گفت:

''ما در یک جنگ دشوار قرار داریم این جنگ وارد مرحله اى جدیدی شده است. درین مرحله ما باید به مردم افغانستان و دنیا نشان بدهیم که به القاعده، متحدین آن و دیگر شبکه هاى افراط گرا اجازه داده نمى شود که از افغانستان منحیث محل امن خود استفاده کرده دیگران را تهدید نمایند.''

قوماندان عمومی ناتو در افغانستان از افزایش جنگ در ماه هاى اخیر و تلفات سنگین صحبت کرده متعهد شد که در قسمت کاهش تلفات ملکى و غیر نظامیان افغان توجه خاصی خواهد شد.

جنرال دیوید پیترییس که قوماندانى عمومى قواى بین المللى به کمیت بیش از ١٢٠ هزار نفر از ٤٧ کشور جهان را به عهده دارد، یک جنرال موفق شمرده میشود، ولی عملیات در ولایت کندهار و دیگر نقاط نا امن در افغانستان برای او آزمون عمده یی خواهد بود.

XS
SM
MD
LG