لینک های دسترسی

Breaking News

یک دوز واکسین کووید۱۹ فایزر نیز بسنده است – پژوهشگران


پژوهشگران گفته اند که دوز نخست واکسین کووید۱۹ شرکت فایزر به قدر کافی محافظت ایجاد می‌کند و از این رو می‌توان تطبیق دوز دوم واکسین فایزر را به تاخیر انداخت تا همه کسانیکه باید در برابر کروناویروس محافظت شوند، واکسین دریافت کنند.

دنوتا سکوفرونسکی و گاستون دی سیرس، دو پژوهشگر مقیم کانادا در نامه‌ای که در ژورنال طبی نیوانگلند نشر شده است، از موثریت ۹۲.۶ درصدی دوز نخست واکسین فایزر خبر داده اند. یافته‌های این دو پژوهشگر بر بنیاد اسنادی است که شرکت فایزر آن را به ادارۀ تنظیم مواد خوراکی و دوایی ایالات متحده سپرده است.

در نامۀ این دو پژوهشگر همچنین آمده است که واکسین کووید۱۹ شرکت مودرنا نیز، تقریباً به عین مقیاس، پس از دریافت نخستین دوز ۹۲.۱ درصد محافظت ایجاد می‌کند.

تمام واکسین‌های کووید۱۹ که تا کنون در کشورهای مختلف جواز تطبیق یافته اند، به شمول فایزر و مودرنا، برای ایجاد محافظت کافی باید دو دوز آن گرفته شود.

شرکت فایزر در پاسخ به نامۀ این دو پژوهشگر گفته است که تصمیم‌گیری در این مورد به مقام‌های صحی مربوط می‌شود.

شمار زیاد کشورهای جهان، به ویژه کشورهای رو به انکشاف و فقیر با کمبود شدید واکسین کووید۱۹ روبرو اند و یا هم اصلاً تا کنون به این واکسین دسترسی نیافته اند.

با اینحال، سکوفرونسکی و دی سیرس گفته اند که دوام محافظت ایجاد شده با دوز نخست واکسین فایزر و مودرنا مشخص نیست که چقدر دوام می‌کند. اما گفته اند که تطبیق دوز دوم به فاصلۀ یک ماه از دوز نخست، تغییر "اندک" در میزان محافظت در برابر کروناویروس ایجاد می‌کند.

مقامات در بریتانیا گفته اند که اطلاعات موجود تاخیر دوز دوم واکسین را به پس از۱۲ هفته تایید می‌کند اما شرکت فایزر و بیوان تک هر دو هشدار داده اند که هیچ مدرکی برای اثبات این تاخیر وجود ندارد.

دوز های واکسین فایزر و بیوان تک باید در فاصله ۲۱ روز تطبیق شود.

ادارهٔ غذا و دوای ایالات متحده و اداره داروی اروپا تاکنون فاصله ۲۱ روز را که در آزمایشات کلینیکی موثر ثابت شده بود، تعقیب می‌کنند.

XS
SM
MD
LG