لینک های دسترسی

اسناد تازه از سانحه طیاره حامل رئیس جمهور پولند


روسیه اسناد تحقیقات سقوط طیاره یی را که در آن رئیس جمهور پولند کشته شد، به پولند تسلیم داده است.

معاون لوی سارنوالی روسیه می گوید که اسناد شامل مصاحبه ها با شاهدان، تصاویر و دیگر اوراق از سقوط طیاره در غرب روسیه است.

اسناد به روز پنجشنبه به یک هیات نماینده گان پولندی به رهبری لوی سارنوال نظامی پولند تسلیم داده شده است.

در اوایل همین ماه صدراعظم پولند در ارائه بطی اسناد و شواهد مربوط به سقوط هواپیما از روسیه شکایت کرده بود.

XS
SM
MD
LG