لینک های دسترسی

Breaking News

چاپ کتاب فتوای علمای کشور های اسلامی در مورد واکسین پولیو


بیماری پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری آن، تطبیق دو قطره واکسین از راه دهن به کودکان زیر سن پنج سال است.

جهت آگاهی بیشتر مردم افغانستان در بارۀ واکسین پولیو، کتابی در مورد فتوای علمای مختلف برخی از کشورهای اسلامی چاپ شده است.

مسوولین پروگرام محو پولیو درافغانستان می گویند که آنان این کتاب را تحت عنوان "فتوای جهان اسلام درمورد واکسین پولیووسایر واکسین ها" در 14 هزار جلد به زبانهای دری، پشتو وعربی چاپ کرده اند.

هدایت الله استانکزی مشاور وزیر صحت افغانستان در بخش پولیو، هدف از چاپ این کتاب را تغیر دادن ذهنیت مردم درمورد تطبیق واکسین پولیو، با استفاده از فتوای علمای مشهور جهان اسلام عنوان کرد.

در این کتاب، فتوای علمای کشورهای مصر، فلسطین، اندونیزیا، هند، پاکستان و افغانستان نشرشده است.

آقای استانکزی به صدای امریکا گفت "ما یک کتابی را چاپ کردیم که شامل فتوا های معتبر علمای کشورهای اسلامی از جامعه الازهر و مراجع فتوا دهنده است که به شکل مشخص و واضح فتوا داده و به تمام والدین خطاب کرده اند که هیچ طفل شان از واکسین باز نماند."

این علما تایید کرده اند که واکسین پولیو هیچ ضرری به اطفال زیر سن پنج سال نداشته و باید خانواده ها برای اطفال شان واکسین ضد ویروس پولیو را تطبیق کنند.

آقای استانکزی گفت که این کتاب از طریق مبلغین صحی به متنفذین قوم وعلما در نقاط مختلف افغانستان توزیع می گردد.

مقامات وزارت صحت افغانستان می گویند که تطبیق واکسین تضمین کنندۀ زندگی صحتمند و خوشحال کودکان است.
مقامات وزارت صحت افغانستان می گویند که تطبیق واکسین تضمین کنندۀ زندگی صحتمند و خوشحال کودکان است.

محمد عارف عرفان نمایندۀ وزارت صحت افغانستان در امور دینی به صدای امریکا گفت که این فتوا ها در مشوره با یک گروهی ازعلما جمع آوری و به چاپ رسیده است تا بتواند درمیان علما ومردم تاثیر گزار باشد.

آقای عرفان تاکید ورزید که هدف این کتاب آگاهی دهی و روشن ساختن اذهان افرادی است که با تطبیق واکسین پولیو مخالفت میکنند.

محمد عارف عرفان گفت"فتوایی را که ما در این جا استفاده کردیم از مراجع اسلامی است که آنان حیثیت بسیار معتبری در جهان اسلام داشته وسخن و فتوای شان معتبر پنداشته می شود."

این اولین باریست که مسوولین پروگرام محو پولیو در افغانستان، جهت تطبیق واکسین پولیو و تشویق مردم به واکسین کردن کودکان شان، از فتوای علمای مشهور جهان اسلام استفاده می کنند.

این کتاب درحالی چاپ وبه دسترس علما وبزرگان اقوام قرارمیگیرد که در حال حاضر دربرخی از نقاط جنوب و جنوب شرق افغانستان، مخالفین مسلح و شماری از خانواده ها با واکسین کردن اطفال شان مخالفت کرده است.

در سال روان میلادی، تاکنون ۱۶ واقعۀ مثبت پولیو در افغانستان به ویژه ولایت قندهار ثبت شده است.

علمای دین در افغانستان تاکید ورزیده اند که تطبیق واکسین پولیو هیچ مشکل شرعی نداشته و به همۀ خانواده ها تاکید می ورزند تا با تطبیق واکسین ضد پولیو، زندگی مرفه فرزندان شان را تضمین کنند.

XS
SM
MD
LG