لینک های دسترسی

Breaking News

فاریاب تحت پوشش تطبیق واکسین پولیو قرار می گیرد


یک تن از کارمندان صحی در حالت اجرای واکسین پولیو

تطبیق واکسین فرعی پولیو در ولایت فاریاب روز یکشنبه اول قوس، در حالی آغاز می شود که اخیرآ در ولسوالی قیصار آن ولایت بعد از چهار سال اولین واقعه مثبت پولیو تایید شد.

برای جلوگیری از انتشار ویروس پولیو به نقاط این ولایت، وزارت صحت عامه افغانستان امروز کمپاین سرتاسری سه روزه را در آن ولایت راه اندازی کرده است.

قرار است در این دور کمپاین بیش از ۳۳۹ هزار کودک زیر سن پنج سال توسط حدود سه هزار و ۵۰۰ کارمند صحی واکسین شود.

گلا خان ایوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که آنان به خاطر جلوگیری از انتشار این ویروس به سایر ولسوالی های فاریاب برنامه فرعی واکسین فلج کودکان یا پولیو را آغاز کرده اند.

اما آقای ایوب پیشنی می کند که به دلیل مشکلات امنیتی، باز هم بیش از بیست هزار کودک در آڼ ولایت از واکسین باز می مانند.

به گفته وی کودکان واجد شرایط واکسین در ولسوالی غورماچ به دلیل ناامنی در آن ولسوالی، به صورت مکمل نمی توانند از این دور واکسین مستفید گردند.

اما آقای ایوب تاکید کرد که آخرین تلاش شان را به خرچ می دهند تا کارمندان شان بتوانند کودکان ولسوالی غورماچ را وکسین کنند.

معاون ریاست معافیت کتله یی وزارت صحت عامه افزود که آنان به خاطر تطبیق کمپاین واکسین در ولسوالی غورماچ از ملاامانان، بزرگان و افراد صاحب نفوذ در آن منطقه کمک خواسته اند تا بتوانند کمپاین پولیو را در آن ولسوالی اجرا نمایند.

به گفته آقای ایوب، در کمپاین های گذشته این ولسوالی تا حدی تحت پوشش واکسین قرار گرفته بود اما به دلایل مشکلات امنیتی ،شماری از اطفال از پوشش واکسین پولیو باز مانده بودند.

وی افزود که درگیری میان افراد دولتی و مخالفین دولت در شماری از ولسوالی این ولایت از چندین ماه گذشته ادامه دارد که این مسله تاثیرات منفی در اجرای کمپاین های واکسین پولیو به جا گذاشته است.

پولیو یک بیماری فلج کنندۀ دایمی اطفال است که تنها می توان با دو قطره واکسین جلو آن را گرفت.

XS
SM
MD
LG