لینک های دسترسی

مادران حامله و شیرده چگونه بدانند که کدام دوا ها برای شان مصئون اند؟


عنقریب، زنان و داکتران در ایالات متحده و در سراسر جهان اطلاعات واضح تر را در مورد دوا های تجویزشده و این که تاثیر آن روی وضعیت صحی زنان حامله، جنین، و نوزاد شیرخوار چه خواهد بود، در اختیار خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG