لینک های دسترسی

Breaking News

صالح و خالد سرپرست وزارت‌های داخله و دفاع گماشته شدند


رئیس جمهور افغانستان دو رئیس پیشین امنیت ملی آن کشور را به صفت سرپرست‌ وزارت‌های دفاع و داخله گماشت.

اسدالله خالد به حیث وزیر دفاع ملی و امرالله صالح به صفت وزیر امور داخله برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده اند.

چند ماه پیش، رئیس جمهور غنی استعفای ویس احمد برمک، وزیر داخله و طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی افغانستان را نپذیرفت.

گزینش این دو چهرۀ شناخته شده به پست‌های کلیدی حکومت، چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت می‌گیرد.

آقای غنی گفته است که نامزد انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری افغانستان خواهد بود تا به گفتۀ خودش "کارهای ناتمام خود را تکمیل کند".

امرالله صالح که در بسا موارد از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و به شدت مخالف طالبان است، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به صفت رئیس امنیت ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده است.

اسدالله خالد نیز پیش از آنکه در سال ۲۰۱۲ در حملۀ انتحاری طالبان به شدت زخمی شود، برای مدتی رئیس امنیت ملی افغانستان بود.

وزیران جدید داخله و دفاع افغانستان تا گرفتن رای اعتماد ولسی جرگۀ آن کشور به صفت سرپرست این دو وزارت خانه ایفای وظیفه خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG