لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و ایران یادداشت های تفاهم را امضا کردند


تحلیلگران افغان در مورد نتایج این سفر بی باور اند

مقام های ایرانی و افغان در حضور روسای جمهور این دو کشور یادداشت های تفاهم را در زمینۀ همکاری میان وزارت های خارجه و همکاری علمی میان وزارت تحصیلات عالی افغانستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران امضا کردند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای یک سفر دو روزه وارد تهران شده است در یک کنفرانس مشترک خبری با حسن روحانی همتای ایرانی اش در مورد مناسبات و روابط دیرینۀ تاریخی دو کشور صحبت کردند.

آقای غنی تاکید کرد که در روابط افغانستان و ایران باید فصل جدیدی گشوده شود تا به گفتۀ وی مشکلات به گونۀ اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و منطقه از یک ساحۀ خطر به ساحۀ رفاه و امنیت مبدل شود.

رئیس جمهور غنی افغانستان را گورستان دهشت افگنان خواند و افزود که بدون همکاری منطقه یی، پدیده شوم مانند داعش مهار شده نمی تواند. او گفت که افغانستان اجازه نخواهد داد تا از قلمرو آن کشور بر ضد همسایگانش استفاده شود.

آقای غنی مسألۀ مهاجرین افغان را حیاتی خواند و گفت که مهاجرین افغان مقیم ایران ثبت و راجستر شوند تا زمینه برگشت مرحله وار، تدریجی و داوطلبانۀ آنان به کشور شان آماده گردد.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه کابینه افغانستان به طور دسته جمعی رای اعتماد به دست آورد، از ایجاد یک پلان صد روزه کاری خبر داد اما توضیحات بیشتری در این مورد ارایه نکرد.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز سفر آقای غنی را به تهران، آغازی برای همکاری های وسیعتر در زمینۀ منافع مشترک دو کشور از جمله مسایل اقتصادی، انرژی، صنایع، معادن، تجارت، ترانزیت و راه آهن خواند که بتواند افغانستان را به آب های آزاد وصل کند.

رئیس جمهور ایران ضمن ابراز مراتب تاثر به خاطر کشته شدن مردم بیگناه افغان در جریان حملات دهشت افگنی از همکاری ایران با افغانستان در راستای مبارزه با دهشت افگنی اطمینان داد. او افزود که هر دو کشور باید همکاری های اطلاعاتی شان را در زمینۀ مبارزه با باند های خطرناک بیشتر سازند.

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و برخی دیگر از مقامات حکومتی رئیس جمهور افغانستان را در این سفر همراهی میکنند.

سفر بی بار

در همین حال شماری از تحلیلگران افغان به نتایج این سفر بی باور بوده و استدلال می کنند که کشور های منطقه با وجود درک از تاثیرگذاری امنیت افغانستان بر امنیت خود شان، در زمینۀ همکاری صادقانه با افغانستان تردید دارند.

پوهنیار اقرار واصل استاد حقوق و علوم سیاسی می گوید سفرهای رئیس جمهور افغانستان که طی بیش از شش ماه گذشته به منظور جلب همکاری های منطقه یی صورت گرفته نتیجه ملموس نداشته است. به گفتۀ وی با وصف این تلاشها، متحدین بین المللی و همسایگان افغانستان در عملی کردن تعهدات شان صادق نبوده اند.

از سوی دیگر شماری دیگر از تحلیلگران به شمول احمد سعیدی به این باور اند که اقدامات اخیر حکومت افغانستان از جمله پشتیبانی حکومت از عربستان در جنگ علیه یمن روابط افغانستان با ایران را سرد کرده است.

آقای سعیدی به این باور است که سفر های از این دست نمی تواند در کوتاه مدت این سردی روابط را بهبود ببخشد. او همچنان گفت که ایران، افغانستانی را در کنار خود می خواهد که مطمین شود منافع درازمدت آنکشور را تهدید نمی کند.

آقای سعیدی گفت "فکر میکنم یک کمی روابط یخ زده شده، عمق مذاکرات این است که ایران با سعودی مخالفت دارد و نزدیکی ما را با سعودی تحمل ندارد، عمق مخالفت این است که ما با امریکا زیاد نزدیک استیم و آنکشور خیلی نزدیک نیست."

از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان میگوید که تروریزم بین المللی میخواهد از افغانستان نقطه خطری به دنیا بسازد، از اینرو آقای غنی در شش ماه گذشته به گفتۀ خودش بیشترین وقت خود را صرف سفر های خارجی کرده است تا یک اجماع منطقه یی بر ضد تروریزم ایجاد شود.

XS
SM
MD
LG