لینک های دسترسی

Breaking News

مصارف جنگ ایالات متحده شاید از ۳.۷ تریلیارد دالر بلند تر برود


تربیه و تجهیز نیرو های امنیتی در افغانستان و عراق میلیارد ها دالر هزینه برداشته است.

روزنامۀ دیترویت مطلبی در رابطه با مصارف جنگ ایالات متحده نگاشته شده است.

در این مطلب آمده است که مصارف جنگ ایالات متحده شاید بلند تر از ۳.۷ تریلیارد دالر برسد.

روزنامۀ دیتروید مشعر است، در کاهش بودجه که قرار است در اخیر سال روان صورت گیرد، بودجه های جنگ افغانستان و عراق بیشتر مورد هدف قرار خواهد گرفت. اما اینکه جنگ ها در این دو کشور به چه قمیتی بالای مالیه دهندگان امریکایی تمام میشود، هیچ کسی نمیداند.

نویسنده مینگارد که کانگرس ایالات متحده مبلغ ۳.۱ تریلیارد دالر را صِرف جهت مصرف سالانۀ وزارت دفاع برگزیده و اینکه چقدر از این پول در مصارف کارمندان، انتقالات، تیل و سایر بخش ها به مصرف خواهد رسید از لست های طویل وزارت دفاع هویدا است.

روزنامۀ دیتروید استناد بر یک مطالعۀ اخیر پوهنتون براون مینگارد که جنگ های روان در عراق و افغانستان و تاثیرات ناهمگون آن، ۳.۷ تریلیارد دالر ، یا بهتر بگویم، مبلغ ۱۲ هزار دالر بر هر شهروند امریکایی، هزینه برداشته است. در ادامۀ مطلب روزنامۀ دیتروید میخوانیم که هر چند قانون دانان امریکایی روی بودجۀ ایالات متحده ثابت قدم مانده اند اما یک مشکل اساسی نیز وجود دارد. نویسنده مینگارد که امکان آن وجود ندارد که ایالات متحده در مورد هزینۀ های جنگی خود معلومات دقیقی ارائه نماید.

نویسنده به این نظر است که بودجه بزرگ و مغلق است.

روزنامۀ دیتروید بر اساس ارقام ارائه شده از جانب وزارت دفاع ایالات متحده مشعر است که در ختم ماه اپریل، مصارف جنگ در عراق و افغانستان، به شمول تربیۀ و تجهیز کارمندان قوای امنیتی افغانستان و عراق، حدود ۷.۹ میلیارد دالر در یک ماه حزینه برداشته است.

نویسندۀ روزنامۀ دیتروید مینگارد که ایالات متحده مبلغ ۵.۱ میلیارد دالر را از ماه اکتوبر ۲۰۱۰ الی ماه می ۲۰۱۱، جهت انتقال ۸.۳۲۹ گیلن تیل وسایط نقلیه، هواپیما و جنراتور های تولید برق به مصرف رسانیده است.

در ادامۀ مطلب، روزنامۀ دیتروید حاکی از بلند رفتن مصارف منسوبین ایالات متحده در افغانستان میباشد.

دراین مطلب آمده است که مصرف هر منسوب امریکایی در افغانستان از ۵۰۷ هزار دالر به ۶۶۷ هزار دالر در طول یکسال بلند رفته است.

نویسنده مشعر است، با وجود آغاز خروج ۳۳ هزار عسکر امریکایی از افغانستان، انتظار میرود مصارف مالی سالانۀ هر منسوب امریکایی در افغانستان به ۶۹۴ هزار دالر برسد.

XS
SM
MD
LG