لینک های دسترسی

Breaking News

نیوبارک تایمز: افزایش حملات انتحاری و معتادین در افغانستان


آرشیف: حملۀ انتحاری بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل

روزنامه نیویارک تایمز می نویسد که حملات انتحاری درافغانستان شدت گرفته است.

روزنامه می نویسد که بمب گذاران انتحاری درجنوب افغانستان به روزشنبه گذشته و درروزهای اخیر ماه مبارک رمضان و درست قبل از عید فطر به حملات شان افزایش بخشیده اند. گرچه درین حملات اهداف اصلی نظامی بوده اند ولی بیشترین تلفات را افراد ملکی دیده اند.

نیویارک تایمز می نویسد که حملات انتحاری برنامه ریزی شده درسرتا سر افغانستان اجرا می شود ولی به طورغیرمتناسب بیشترمردم عادی نسبت به نیروهای امنیتی و ایتلافی شکار این حملات می گردند.

تنها درهفته گذشته ١٧ فرد ملکی درین نوع حملات وحمله هوایی ناتو به قتل رسیده اند.

گزارش نیویارک تایمز به حملات اخیر درشهرهای لشکرگاه، قندهار، هرات، لوگر وسایرمناطق پرداخته و می گوید که در تعدادی ازین حملات انتحار کنندگان قبل ازرسیدن به اهداف شان ازپادرآورده شده اند، مگربا آنهم تلفات بیشتر به مردمی رسیده است که ازمحل انفجارعبورمی کرده اند.

نیویارک تایمز به واقعه لوگر نیزاشاره می کند که دربمباردمان هوایی ناتو یک مادرهمراه با چارطفلش وقتی کشته شدند که جنگجویان طالب درخانه شان سنگرگرفته و از آنجا بالای قوای نظامی حمله نموده و سه عسکرافغان را کشتند. قوای ایتلاف و افغان ازقوای هوایی کمک خواستند، چون طالبان نمی خواستند تسلیم شوند.

نیویارک تایمز دریک مطلب دیگرمی نویسد که استعمال مواد مخدر درمیان افغانها رو به ازدیاد است، اما راههای علاج برای آن انگشت شمار میباشد.

روزنامه وضعیت معتادین را درزیرپل سوختۀ کابل به وضع اسفناکی بیان داشته که درین جا به ده ها افغان درمیان کثافات زندگی دارند و گاه گاهی کارمندان صحی سری به این جا زده معتادان را تشویق می کنند تا برای معاینات یا برای غسل با ایشان بروند.

تعدادی از افراد معتاد در شهر کابل
تعدادی از افراد معتاد در شهر کابل

یکی ازمعتادین که پیراهن و تمبان کثیفی برتن دارد ودر بدن زار و نحیفش خیلی کلان جلوه می کند به کارمند صحی می گوید، "آیا شما نامها را بری تداوی نوشته می کنین؟ نام مره نوشته کنین، نام مه زین الله است."

روزنامه می نویسد که این یکی دیگر ازمصیبتهای است که افغانستان به آن دچاراست.

با اعتیاد، مشکل ایدز نیز همراه است زیرا با استعمال پیچکاری های مشترک، ایدز به اشخاص سالم نیز انتقال می کند.

بر اساس گزارشات دفتر موادمخدر و جرایم ملل متحد ،حدود۹۰۰ هزار معتاد درافغانستان موجود بوده که نسبت به سال گذشته یک افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. به عبارت دیگر اکنون درافغانستان ازجمله ١۴ ملیون بالغ، هفت درصد آن با مواد مخدر معتاد شده اند.

روزنامه می نویسد که بیشتر این معتادان به موادی معتاد اند که منشا تریاک دارند. چون افغانستان بزرگترین کشورتولید کننده تریاک در جهان می باشد ازین سبب قیمت مواد مخدر درآن خیلی ارزان بوده وبه آسانی دستیاب شده می تواند.

روزنامه به یک حقیقت دیگر نیز اشاره می کند که سروی ها نشان داده است که از١٢ تا ۴١ درصد افرادی را که به نیروی پولیس میپوندند، معتادینی تشکلیل میدهد که بیشتر به چرس کشیدن عادت دارند.

این مطلب را دفتر حساب دهی حکومت نیز تایید کرده است.

یک گزارش وزارت صحت عامه افغانستان که به کمک پوهنتون جان هاپکن ترتیب گردیده است مشعر است که درمیان معتادین ٧ درصد آن به ایدز مصاب اند که این رقم درسه سال گذشته دوبرابرشده است.

این مرض درکشورهای دیگرمنشا مقاربت جنسی دارد ولی درافغانستان این مرض ازاستعمال پیچکاری های مشترک بوجود می آید.

اکثرمعتادین می گویند آنها آرزو دارند تدوای شوند ولی امکانات مداوای آنها زیاد نمی باشد.

گرچه تعداد زیاد موسسات برای تداوی موجود اند ولی به تعقیب ترک مواد مخدر مراکزی که بتواند این معتادین را ازمواد مخدر به دورنگاه دارد وجود نداشته و اکثریت آنها دوباره به مواد مخدر رجوع می نمایند.

XS
SM
MD
LG