لینک های دسترسی

Breaking News

اعتصاب غذایی در هلمند با میانجیگری علمای دینی پایان یافت


اعتصاب غذایی مردان و زنان هلمندی با میانجیگری عالمان دینی آن ولایت پایان یافت.

عالمان دینی هلمند، شام شنبه در شهر لشکرگاه از تحصن کنندگان خواستند تا به خاطر سلامتی وجود شان دست از اعتصاب غذایی بردارند.

این علمای دین به تحصن کنندگان گفته اند که تقاضای اعتصاب کنندگان را به طالبان مسلح می رسانند.

پیش از آن، وضعیت صحی چهار اعتصاب کنندۀ غذایی شهر لشکرگاه که از پنجشنبه به اینسو با جمعی از مردان و زنان هلمند، برای صلح خواهی و اعتراض به جنگ و کشتار افغان ها دست به تحصن زده اند، به وخامت گراییده و در شفاخانه بستری شده بودند.

اقبال خیبر، یکتن از تحصن کنندگان به رادیوآشنا گفت که تا زمان برآورده شدن خواسته های شان که کم از کم برای دو روز آتش بس صورت گیرد، خیمه های تحصن آنان برپا خواهد بود.

مقام‌های ولایتی هلمند خواست این اعتصاب کنندگان را به شرط پذیرش آن از سوی طالبان، پذیرفته اند؛ اما طالبان مسلح از آنان خواسته است که نخست با نیروهای خارجی مقیم در هلمند و کندهار گفتگو کنند.

شماری از باشندگان ولایت هلمند در اعتراض به خشونت های جاری در آن ولایت و حمایت از صلح خیمه تحصن برپا کرده اعتصاب غذایی نمودندږ

قرار بود معترضان هلمندی پنجشنبه گذشته از لشکرگاه، مرکز هلمند، تا مناطق تحت تصرف گروه طالبان در ولسوالی موسی قلعه راهپیمایی کنند، اما گروه طالبان به معترضان گفت که وارد مناطق تحت تصرف آن گروه نشوند.

طالبان به معترضان گفته که به جای راهپیمایی به سوی مناطق تحت تصرف آن گروه، در برابر پایگاه نیرو های خارجی راهپیمایی کنند.

XS
SM
MD
LG