لینک های دسترسی

سفر برهان الدین ربانی به هند


سفر برهان الدین ربانی به هند

برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیأت ۱۷ نفری به هند سفر نمود تا با مقامات دهلی جدید در مورد مذاکرات صلح افغانستان با مخالفین و طالبان صحبت نماید. آقای ربانی حین رسیدن به دهلی جدید در مورد نقش هند و اهمیت آن کشور در صلح و ثبات منطقوی صحبت نمود.

قرار است آقای ربانی با من موهن سنگ صدراعظم هند و اس ام کرشنا وزیر خارجۀ آن کشور ملاقات نماید. آقای ربانی در جریان سفر من موهن سنگ به کابل نیز با وی دیدن نموده بود.

صدراعظم هند در جریان سفر خود در افغانستان به شورای ملی آن کشور گفت که از مذاکرات صلح در آن کشور حمایت میکند. رهبر هند در گذشته از تلاش های حکومت افغانستان در مذاکرات نگران بود، اما در جریان بیانیۀ خود در کابل اظهار اطمینان کرد که مذاکرات تحت ادارۀ افغانستان مؤفق خواهد شد.

هند و پاکستان به حیث دو رقیب عمده در منطقه تلاش دارند ساحۀ نفوذ شانرا در افغانستان با اعمال فشار سیاسی و همچنان راه اندازی برنامه های عمرانی توسعه دهند.

XS
SM
MD
LG