لینک های دسترسی

Breaking News

کیهان‌شناسان از ضبط سگنال‌های مرموز رادیویی در فضا خبردادند


کیهان شناسان گفته اند که سگنال‌های رادیویی مرموز و کوتاه مدت را از داخل کهکشان خودما شناسایی کرده اند.

این سگنال‌های سریع رادیویی یاFRBتنها چندم حصهٔ یک ثانیه دوام می‌کند اما می‌تواند ۱۰۰ میلیون مرتبه قدرتمندتر از امواج نور آفتاب باشد. با وجود این شدت، منشا این سگنال‌ها تا کنون ناشناخته باقی مانده است.

حال که کیهان شناسان موفق شده اند برای اولین بار این سگنال‌های سریع رادیویی را ثبت کنند، سرانجام خواهند توانست منشا آنرا نیز دریابند.

دانشمندان در ردیابی منشا این نوع سگنال‌ها مشکل داشته اند، زیرا بسیار کوتاه، غیر قابل پیش بینی و از فاصلهٔ بسیار دور منشا گرفته اند. به گفتهٔ دانشمندان این سگنال‌ها باید در برخی از شدیدترین شرایط ممکن در کهکشان مانند از بین رفتن ستاره ها و یا هم فناوری موجودات فضایی شکل گرفته باشند.

کیوشی ماسویی، استاد فزیک در انستیتیوت تکنالوژی مسه‌چوستس و مسوول رهبری تیم تحلیل و ارزیابی این سگنال‌ها گفت: "این معمای بزرگ وجود دارد که چه عواملی باعث ایجاد این انفجارهای بزرگ انرژی می‌شود، که تاکنون شاهد آمدن آن از نیمۀ کهکشان استیم. این اولین بار است که می‌توانیم یکی از این انفجارهای سریع رادیویی عجیب و غریب را به یک شی فزیکی-فضایی گره بزنیم."

این کشفیات به تاریخ ۲۷ اپریل زمانی آغاز شد که محققان با استفاده از دو تلسکوپ فضایی انتشار مختلف اشعه اکس و اشعه گاما را که از یک ستاره مقناطیسی در انتهای دیگر کهکشان ما منشا گرفته بود، شناسایی کردند. روز بعد، محققان برای مشاهده آن قسمت آسمان از این دو تلسکوپ استفاده کردند و سگنال‌های سریع رادیویی موسوم به FRB 200428 را مشاهده کردند.

سگنال‌های سریع رادیویی برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ کشف شدند که بلافاصله حدس و گمانه‌زنی در مورد منشا آن آغاز شد. گمان می‌رود که ستاره‌هایی که قطب‌های مقناطیسی آن مانند یک موتور کار کرده و سبب این انفجارات می‌شود، منشا این سگنال‌ها باشد.

XS
SM
MD
LG