لینک های دسترسی

Breaking News

چرا افراد مرتکب تجاوز جنسی می شوند؟


در چند سال اخیر، راه پیمایی ها و گردهمآیی های اعتراض آمیز علیه تجاوزات جنسی در سرتاسر جهان برگزار شده است.

در این اواخر نقاط مختلف جهان به شمول افغانستان شاهد واقعات تجاوزات جنسی بر دختران بالغ، نا بالغ و حتی کودکان بوده است.

روانشناسان خانوادگی دلایل متعددی را بر می شمارند که یک انسان را "وا می دارد به این عمل ناشایست" دست بزنند.

محمد الله معتمد، استاد روانشناسی در پوهنتون بامیان، به صدای امریکا گفت که عوامل متعددی می تواند باعث "تحریک تجاوز جنسی" بر زنان، دختران و حتی کودکان گردد.

آقای معتمد در گفتگو با برنامۀ صحی رادیو آشنا گفت "انحراف جنسی، عوامل روانی، قربانی شدن تجاوز جنسی در دوران کودکی، خشونت های خانوادگی، ازدواج نکردن به وقت و وسوسه های جنسی را می توان از عواملی بر شمرد که باعث می گردد یک شخص به تجاوز جنسی رو آورد."

محمدالله معتمد، استاد روانشناسی در پوهنتون بامیان
محمدالله معتمد، استاد روانشناسی در پوهنتون بامیان

این روانشناس افغان تاکید می ورزد که آگاهی خانواده ها و شاگردان مکاتب و توجه رفتار اعضای خانواده می تواند در "جلوگیری از تجاوزات جنسی و تشخیص متجاوز و قربانی تجاوز کمک کند."

آقای معتمد علاوه کرد که این گروه افراد را می توان با دعوت به جلسات روانشناس تداوی کرد که شامل دو شیوه می باشد؛ یکی تدویر جلسۀ انفرادی و دوم جلسۀ گروهی که به کودکان این احساس را می دهد که آنان تنها افرادی نیستند با این سرنوشت دچار شده اند.

این روانشناس پوهنتون بامیان "حمایت خانوادگی و برخورد محبت آمیز مردم جامعه را با قربانیان تجاوز جنسی" عمده ترین راه برای تداوی روحی کودکان و افرادی عنوان می کند که قربانی تجاوزات جنسی شده اند.

XS
SM
MD
LG