لینک های دسترسی

Breaking News

کارمندان بازنشسته دوباره تثبیت هویت می‌شوند – وزارت مالیه


وزارت مالیۀ افغانستان در نظر دارد که تمامی کارمندان بازنشسته را که به طور رسمی ثبت این وزارت اند، دوباره با استفاده از سیستم بایومتریک تثبیت هویت کند.

محمدعمر درانی، رییس عمومی خزینۀ تقاعد در این وزارت، روز پنجشنبه ۳۰ جنوری (۱۰ دلو) به خبرنگاران گفت که هدف از تثبیت دوبارۀ هویت کارمندان بازنشسته و ورثۀ آنان، شناسایی هویت دقیق آنها از طریق تکنالوژی، ایجاد شفافیت بیشتر در روند توزیع حقوق ماهانۀ آنان، عرضۀ خدمات بهتر و سریع به کارمندان بازنشسته است.

به گفتۀ وی، بر اساس مقررۀ تقاعد، تمامی کارمندان بازنشسته و ورثۀ شان باید هر سه سال تثبیت هویت شوند.

آمار وزارت مالیۀ افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۵۴هزار کارمند بازنشسته ماهانه حقوق دریافت می‌کنند.

آقای درانی گفت که بیش از ۱۳۴هزار کارمند در مرکز و نزدیک به ۲۰هزار کارمند بازنشسته در ولایات ثبت سیستم تقاعد وزارت مالیه استند.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که امسال برای مامورین بازنشسته حدود شش میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده است.

اما او افزود که بر اساس ضرورت در نیمۀ سال مالی این بودجه بازنگری می‌شود.

همچنان وزارت مالیه در نظر دارد که در سال مالی ۹۹ کارمندان بازنشستۀ اداره‌های غیردولتی و سکتور خصوصی را نیز شامل سیستم تقاعد بسازد.

هنوز آمار دقیقی از کارمندان بازنشستۀ غیردولتی در افغانستان وجود ندارد.

رییس جمهور افغانستان حدود یک ماه پیش، مقررۀ حقوق بازنشستگی کارکنان اداره‌های غیردولتی و سکتور خصوصی را در سه فصل و ۲۲ ماده با صدور فرمانی نافذ ساخت.

بر اساس این مقرره اداره‌های غیردولتی و سکتور خصوصی، مکلف شده اند که در بدل هر سال کاری یک کارمند، یک ماه معاش تقاعدی بپردازند.

XS
SM
MD
LG