لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت داخلۀ افغانستان بیش از ۲۰۰ جنرال را به تقاعد سوق داد


وزارت داخلۀ افغانستان، بیش از ۲۰۰ جنرال پولیس را بر بنیاد تعدیلات جدید در قانون امور ذاتی پولیس، تقاعد داده است.

دولت افغانستان قانون امور ذاتی پولیس را در اواخر سال ۱۳۹۶ تعدیل کرد که بر اساس آن، هرگاه ساتمنان مدت ۲۸ سال خدمت و سن ۵۵ سالگی را تکمیل کرده باشند، به تقاعد سوق داده می‌شوند.

مرحلۀ دوم، شامل حال افسران جوان می‌شود که سن ۵۵ سالگی را تکمیل و ۳۰ سال در چوکات پولیس خدمت کرده اند.

این قانون، سن تقاعد افسران بلندرتبه را ۶۰ سال و مدت خدمت را ۳۸ سال پیش‌بینی کرده است.

همچنان در این قانون افسران عالی‌رتبه که شامل مل‌پاسوال، پاسوال، لوی پاسـوال و ستر پاسوال می‌شود، پس از ۴۵ سال خدمت و اکمال سن ۶۵ سالگی، تقاعد داده می‌شوند.

با توجه به این حالات تقاعد، نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت: "یک مورد ۱۰۶ مورد، یک مورد دیگرش یکصدوبیست و چند است، در مجموع بیش از ۲۰۰ تن جنرالان که مطابق به قانون جدید امور ذاتی افسران و ساتمنان، اینها را به تقاعد سوق دادند که اکثر اینها دوره خدمت شان تکمیل شده بود، سن شان تکمیل بود".

سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان، افزود که در پُست این جنرالان، معاونین شان و یا هم کسانی که واجد شرایط بوده، جایگزین شده اند.

وزارت داخلۀ افغانستان، به این باور است که این اقدام، زمینۀ راه یافتن نیروی جوان را در سطح تصمیم‌گیری پولیس فراهم کرد.

اما آگاهان نظامی، با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، از این تصمیم وزارت داخله، انتقاد می‌کنند.

جنرال حی‌گل سلیمان‌خیل، آگاه نظامی به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که در هیچ کشوری از جهان، جنرالان متخصص به تقاعد سوق داده نمی‌شوند و اگر تقاعد کنند، از تجارب آنان استفاده می‌شود.

به گفتۀ جنرال سلیمان‌خیل، جنرالان جوان گماشته‌شده در پُست‌های جنرالان پیشین، توانایی مدیریت و رهبری پولیس را ندارند.

آقای سلیمان خیل می گوید"جوانان نمی‌توانند، تجربه ندارند، به مشکل مواجه استند، وضع امنیتی از دست اینها خراب شده، به تدابیر نمی‌فهمند، وظیفه‌دادن را نمی‌فهمند، فرمان داده نمی‌توانند، کنترول کرده نمی‌توانند، سلسلۀ مراتب را نمی‌فهمند، اینها مشکل است، این به امنیت یک صدمه بزرگ رساند".

بیش از ۲۰۰ جنرال پولیس در حالی تقاعد داده شده اند که محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در ماه جدی سال گذشته، به وزارت داخله دستور داد که تمام امور ذاتی افسران جوان، بلندرتبه و عالی‌رتبه، تعیینات، تبدیلی‌ها، اجرات و ترفیعات، مطابق قانون امور ذاتی افسران اجرا شود.

XS
SM
MD
LG